Menu Sluiten
Project Mfuleni Center for Early Childhood Development

Mfuleni Center for Early Childhood Development

Een van de speerpunten van het beleid van de Gemeente Kaapstad. Een programma met verschillende aandachtsgebieden die er gezamenlijk voor zorgen dat de kinderen van jongs af aan de nodige aandacht, zorg en educatie krijgen om zo een basis te leggen voor een kansrijkere toekomst. Goede kinderdagopvang maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Duurzame en multifunctioneel

Met de gemeente Kaapstad zijn eind 2009 plannen gemaakt voor een stenen gebouw met een multifunctioneel karakter. Overdag wordt het ingezet voor kinderdagopvang. In de avonden is er een deel te gebruiken voor en door de lokale gemeenschap; voor cursussen, voorlichting etc.

Financiën

Een stenen gebouw van deze omvang neerzetten vraagt om de nodige fondsen. In Nederland en Zuid Afrika hebben ‘Vrienden’ van onze stichting de benodigde middelen bijeengebracht. We hanteren daarbij bewust het uitgangspunt dat lokaal ook een substantieel financiele bijdrage wordt gedaan. Dat is oi. belangrijk voor de betrokkenheid en duurzaamheid van het project.Stichting Mzamomhle heeft 40 % van de de stichtingskosten gefinancierd. De Gemeente Kaapstad idem en neemt de onderhoudskosten voor haar rekening. De overige 20% is gekomen van een lokale donor. De Provincie subsidieert de kosten voor kinderopvang; ouders betalen een maandelijkse bijdrage. De operationele kosten zijn hiermee gedekt.

Tussentijds verhuizen

Na opzegging van de huur op de oude locatie (2008) zag Sandra zich gedwongen een tussenstap te maken in afwachting van de oplevering van het nieuw te bouwen kinderdagverblijf. Het huis van de overbuurman was beschikbaar wegens tijdelijk verblijf ‘elders’ en de ’tuin’ bood ruimte voor een tweetal portakabins’.

Nieuwbouw

Het gebouw is aan het begin van het nieuwe schooljaar in 2011 in gebruik genomen en inmiddels helemaal af, inclusief buitenruimte, speeltoestellen, zandbak, beplanting en bestrating.

Educatie

Na oplevering zijn in 2011 de eerste stappen gezet met het verder opleiden van de extra benodigde medewerkers. Dat wordt verzorgd door Starting Chance. In 2012 is er een bibliotheekje bijgekomen en een speelgoed-uitleen. Beiden zijn toegankelijk voor andere kinderdagverblijven in de omgeving.

Status

Het project is afgerond. Periodiek is er contact en/of gaan wij op bezoek. Organisatorisch en financieel staat het kinderdagverblijf er goed voor. De Gemeente Kaapstad heeft het contract met het team derhalve in 2015 met 3 jaar verlengd. Dagopvang en onderwijs voor 160 kinderen van 0 t/m 6 jaar. Jaarlijks stromen de kinderen van de Grade R (pre-school) klas door naar het basisonderwijs. 

Mfuleni Graduation Grade R Class – 12 November 2016