Menu Sluiten

Partners

In Zuid-Afrika

The Centre for Early Childhood Development (CECD). Hoofdpartner in de regio Kaapstad sinds 2010. Geeft training, levert educatief materiaal en praktische ondersteuning voor de kinderopvang, gericht op versterking van individuele (kinder en personele) vaardigheden en organisatorische capaciteit. Verbonden aan de Universiteit van Kaapstad (UCT). Partner van de Provincie West-Kaap en als Social Service Organisatie betrokken bij het Registratieproject voor kinderdagverblijven in de provincie.

Learn2Live, een intitiatief van de Durbanville Family Church met een vestiging in Bloekombos met focus op de eerste 1000 levensdagen. Geeft Leiderschap training, opleidingen voor personeel en onderwijzers in kinderdagverblijven. Puzzel & Boek uitlenen. Naaiatelier en Kledingwinkel. Cursus groenten kweken in eigen (voorbeeld) tuin. Publieke speeltuin. Baby- en peuter speelgroep. Stimulatie programma’s voor ouders en kinderen. Partner van de Provincie West-Kaap en als Social Service Organisatie betrokken bij het Registratieproject voor kinderdagverblijven in de provincie.

Starting Chance is letterlijk aanwezig in het Mfuleni – in het Mfuleni ECD Centre, een mede door onze stichting gerealiseerd kinderdagverblijf (2010) dat inmiddels is uitgegroeid tot een ‘hub’ van waaruit aangesloten kinderdagverblijven in de wijk worden ondersteund met: toeleiding naar betere huisvesting en financiële zelfstandigheid; training, begeleiding en ondersteuning van leidinggevenden, personeel en ouders; zorg voor en voorbereiding van kinderen op de basisschool. 

The Early Education Centre focust op onderwijs voor kinderen van 0 tot 9. ‘TEEC’ geeft Leiderschap training, opleidingen voor personeel en onderwijzers in kinderdagverblijven. Ook ouders/verzorgers worden door TEEC begeleid bij hun dagelijks zorg- en opvoedingstaken. Partner van de Provincie West-Kaap en als Social Service Organisatie betrokken bij het Registratieproject voor kinderdagverblijven in de provincie.


Kinderopvang in Nederland

KinderRijk, professionele kinderopvang in de regio Amsterdam.

Kind in Beeld, professionele kinderopvang in Leiden.

2Samen, professionele kinderopvang in de regio Den Haag.
Hoofd partners & sponsors

The Haley Foundation, USA

Vorstendom Monaco
Wilde Ganzen Stichting Wilde Ganzen ondersteunt duurzame, kleinschalige, concrete ontwikkelings samenwerkingsprojecten opgezet door en samen met bevlogen mensen.

Change the Game Investeert in het aanboren van plaatselijke bronnen; financieel, in natura en duurzame capaciteitsopbouw.

 Bureau Internationale Samenwerking (BIS). Kennis centrum. Fondsenwerving en ondersteuning voor gemeenschappelijke kleinschalige internationale ontwikkeling.

ICCO ICCO Cooperation is een samenwerkingsverband van Kerk in Actie, coPrisma en Edukans met focus op bestrijding van armoede, onrechte en uitsluiting. Missie >>

Pro Juventute Nederland Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland geeft geld aan vernieuwende  activiteiten voor kinderen en jongeren in de problemen.

Ukubona Africa regelt ons vervoer, hotel, etc. tijdens onze Bouwreizen. Al tien jaar en uitstekend ! Ukubona wordt geleid daar twee betrokken eigenaren: Jasmin & Neil Johnson; mensen met oog en hart voor de medemens.

UNESCO Nederlandse onderafdeling van de Verenigde Naties met focus op scholing.

Mzamomhle is lid van de Zuid-Afrikaanse Nederlandse Kamer van Koophandel. Het lidmaatschap van SANEC wordt gedoneerd door FBD Bankmensen

FBD levert financiële experts in Nederland.

Full colour ? Eveline Bouwkamp ontwerpt niet alleen de kleurrijke buitenkant van kinderdagverblijven.

Belgotex is een vooraanstaande Zuid-Afrikaanse fabrikant van vloerbedekking. Belgotex doneert en installeert alle vloerbedekking, vinyl en kunstgras via de Belgotex Floors Foundation

Wings of Support, opgericht door KLM personeel, ondersteunt wereldwijd scholing en zorg voor kinderen.

Het Wiskunde-Huis onderwijst wiskunde op elk niveau & ondersteunt Mzamomhle met een € 1 per lesuur. 

De 40MM – 40.000 Meter Mars – is een sponsor wandeltocht door NW Nederland. Alle opbrengsten gaan naar diverse door 40 MM  gesteunde projecten.