Menu Sluiten

Nieuwsbrieven Stichting Mzamomhle

 • Nieuwsbrief mei 2021
  Nieuwsbrief mei 2021 We gaan voor een Mzamomhle bomenbos!!!We hebben een plan en dat plan is dat jullie en wij bomen planten, niet alleen in Nederland,maar ook in Zuid-Afrika. In de krottenwijken, waar zo veel zon en zand is. Maar zondergroen, ook zo weinig beschermende schaduw. We willen elk kinderdagverblijf waar wij inZuid-Afrika aan werken voorzien van groen. En dat doen we met jullie…
 • Nieuwsbrief juni 2020
  Kinderdagcentra In Zuid-Afrika blijven vooralsnog gesloten tot en met juli! Zuid-Afrika heeft het Lockdown niveau teruggebracht naar Level 3. Dat is een opluchting voor aldiegenen die niet in staat waren om naar hun werk te gaan en zo een inkomen te verdienen. Maarvoor de scholen en kinderdagverblijven betekent deze versoepeling in werkelijkheid meer trauma enstress. Veel van de ouders moeten weer aan het werk,…
 • Nieuwsbrief mei 2020
  Nieuwsbrief mei 2020 Nieuwsbrief mei 2020 Ridder Rob Serné,Op 24 april om 9.00 uur is Rob Serné, onze voorzitter, met een smoes gaan Zoomen metLearn2Live, één van onze partnerorganisaties in Zuid-Afrika. De bestuursleden en adviseursschoven 1 voor 1 aan en toen de burgemeester van Baarn, Mark Röell, ook in beeld kwamwas de verwarring compleet. Na een mooie introductie kwam het hoge woord eruit dat…
 • Nieuwsbrief april 2020
  Nieuwsbrief april 2020 Kunnen we helpen in verband met Corona in Zuid-Afrika?We vallen maar gelijk met de deur in huis. Ja we kunnen helpen, al betreft het vooralnoodhulp. De lockdown is in ieder geval verlengd tot 29 april, maar zal naar verwachting opnieuwworden verlengd. Voor de mensen in de krottenwijken betekent dit dat er geen werk is, dusgeen inkomen, geen zorg, geen onderwijs en…
 • Nieuwsbrief maart 2020
  Nieuwsbrief maart 2020 Onze vorige nieuwsbrief kwam begin februari uit. Wat is de wereld inmiddels veranderd! Dekalender geeft lente aan, bomen komen in bloei, maar ons hart gaat uit naar alle mensen dieziek zijn, naasten verliezen en naar zoveel mensen in vitale beroepen die dóór proberen tegaan. In deze roerige tijd zijn vele mensen moe, maar zetten door omdat ze zich gesteundweten. Wij zijn…
 • Nieuwsbrief februari 2020
  Nieuwsbrief februari 2020 Februari is een wintermaand. Hoewel winter? Zal de echte winter nog komen? In Zuid-Afrikais de zomervakantie inmiddels voorbij en zijn onze partners hard aan de slag met een vijftalmooie projecten. Wij willen hieraan 95.000 euro bijdragen en zijn ondertussen gestart met eenbijbehorende wervingscampagne. Ambitieus ? Zeker, maar gelukkig hoeven wij dit nietalleen te doen. De eerste 9.000 euro zijn al bij…
 • Nieuws najaar 2019
  Nieuws najaar 2019 Er gebeurt ontzettend veel in Zuid-Afrika; helaas niet allemaal even positief.Waar wij in toenemende mate last van hebben is een disfunctionele Zuid-Afrikaanse overheid. Wat projecten vooral bijt is de onvoorspelbaarheid van het tijdspad voor zaken waarbij we niet om de overheid heen kunnen, zoals bouwvergunningen, bestemmingsplanwijzigingen, afgifte van certificaten en subsidies.Bouwgrond voor kinderdagverblijven, in de townships veelal in handen van de…
 • Nieuws jaarwisseling 2018/2019
  Nieuws jaarwisseling 2018/2019 Een korte terugblik op 2018 kan niet anders dan beginnen met een oprechtwoord van dank aan u. Uw steun en vertrouwen maakt het mogelijk dat wij onskunnen blijven inzetten voor goede kinderopvang in de sloppenwijken rond Kaapstad. Ons 10-jarig jubileum vierden wij dan ook met plezier en samen met u. Terugkijken is mooi, tegelijkertijd kijken we uiteraard ook graag vooruit. 2018…
 • Nieuws winter 2018
  Nieuws winter 2018 Ons 10-jarig bestaan op 6 oktober 2018 Het is bijna niet te geloven maar Mzamomhle bestaat in 2018 10 jaar! 10 Jaar waarin meer is bereiktdan we ooit voor mogelijk hielden. Met hulp van jullie allemaal maken inmiddels jaarlijks honderdenkinderen in Mfuleni en Wallacedene een goede en veilige start op het dagverblijf en de kleuterklas(Grade R), worden ouders in staat gesteld…
 • Nieuws voorjaar 2018
  Nieuws voorjaar 2018 10 jaar Stichting Mzamomhle Zonder u was er niet bereikt wat er bereikt is: 4 prachtige kinderdagverblijven waardagelijks meer dan 500 kinderen veilig worden opgevangen, een goede maaltijd krijgenen voorbereid worden op de basis school. Jaar in, jaar uit. Sinds 2008 hebben wij gezamenlijk veel bereikt. Dat willen we graag vieren met onzevrienden – u dus – en hun familie, vrienden…