Menu Sluiten

Giften

Stichting Mzamomhle is voor het bereiken van haar doelen afhankelijk van donaties en sponsoren. Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding en dragen hun eigen kosten. Wij streven er naar structureel minimaal 95 % van de middelen te besteden aan projecten en dat lukt.

Wij stellen het zeer prijs als u door middel van een (periodieke) gift wilt helpen. Onder voorwaarden, kunt u periodieke en andere giften aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Een gift is een periodieke gift als:

  • u de gift schriftelijk hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte of schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde ANBI of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

U kunt hiervoor het door de Belastingdienst gehanteerde formulier gebruiken. Ons RSIN nummer is 818947627. Het transactienummer wordt later door de penningmeester toegevoegd. Na ontvangst en verwerking krijgt u uw exemplaar retour.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Stichting Mzamomhle is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten? Kijk op Geef Gerust