Menu Sluiten

Onze missie

Goede en veilige kinderopvang maakt het voor ouders mogelijk om te werken, geld te verdienen en een toekomst op te bouwen. Daarnaast biedt goede zorg en scholing kinderen een stevig fundament voor hun eigen bestaan.

Deze voor velen in Nederland vanzelfsprekendheid vormt de basis voor hetgeen de Stichting doet: ondersteuning van lokale initiatieven voor kwalitatief goede kinderopvang in townships rond Kaapstad. Na een overgangsperiode staat het kinderdagverblijf ook financieel op eigen benen en laten wij het weer los. Lees meer >>

Hoe het allemaal begon

Het begon allemaal met een ontmoeting tijdens een van onze Habitat bouwreizen naar Zuid-Afrika (2006). In Wallacedene, een township nabij Kraaifontein, zijn wij tegen de buurtcrèche aangelopen geleid door Margaret Ngaleka.

Margaret vangt sinds 1996 – inmiddels 96 – kinderen van 0 t/m 6 jaar op, verzorgt en voedt ze en geeft, samen met haar medewerkers, voor-schools onderwijs gericht op aansluiting naar de basisschool. De crèche stelt zo tevens de ouder(s) in staat op zoek te gaan naar werk; werk dat er in de township bijna niet is.

De kinderen worden letterlijk van straat gehouden, een plek waar ze anders vaak al op zeer jeugdige leeftijd in aanraking komen met de zelfkant van de samenleving;ondervoeding, verwaarlozing, criminaliteit, drugs en geweld.

De crèche kampte met de “gebruikelijke” problemen: te veel kinderen in een te kleine, donkere en vaak natte ruimte, bar weinig speelgoed en nauwelijks materiaal voor onderwijs.

Daar is het idee geboren om Margaret, haar team en de kinderen te steunen in hun strijd voor een betere toekomst en een betere kans te geven de vicieuze cirkel van armoede, werkloosheid en geweld te doorbreken.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de oprichting van Stichting Mzamomhle (2008). Zij ondersteunt projecten op het gebied van kinderopvang, educatie, zorg en levensonderhoud.

Wij doen dit uiteraard niet alleen. Naast de lokale partner werkt de Stichting ter plekke samen met the Centre for Early Childhood Development (www.cecd.org.za), een NGO verbonden aan de Universiteit van Kaapstad, diverse betrokken Zuid-Afrikaanse burgers en in Nederland  met diversen organisaties voor kinderopvang. Voor haar Zuid-Afrikaanse activiteiten hebben wij tevens een Zuid-Afrikaanse Trust opgericht; Mzamomhle Foundation Trust is instrumenteel aan de activiteiten van de Nederlandse Stichting. Beide jaarrekeningen worden geconsolideerd.

Mzamohmle – het geven voorbij

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Graduation_2012_M.jpg

Stichting Mzamomhle helpt bij het verbeteren van kinderdagopvang in de townships rond Kaapstad. Goede dagelijkse opvang is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen, terwijl ouders kunnen werken en een bestaan opbouwen. Daarmee creëren zij voor zichzelf èn voor hun kinderen een kans op een betere toekomst. 

Een brug naar kwaliteit en duurzaamheid

Naast onderdak krijgen de kinderen eten, (medische) zorg, voor-schoolse educatie en zo een betere aansluiting met het basis onderwijs. Ogenschijnlijk ‘gewoon’, maar voor kinderen daar zeker niet vanzelfsprekend. Met name hygiëne, educatie en ontwikkeling van sociale vaardigheden zijn ‘een ondergeschoven kindje’. Speelruimte en stimulerende uitdagingen voor kinderen zijn schaars.

De bouwreis van 2006 leerde ons dat mensen ter plekke goed in staat zijn initiatieven te starten. Maar we leerden ook dat inzet alleen niet voldoende is om een goede en financieel zelfstandig kinderdagverblijf blijvend te kunnen realiseren. Het vreemde is dat er wel regelgeving is (kwaliteitseisen, controle mechanisme en financiële middelen om operationele kosten te dragen), maar geen middelen om een brug te slaan tussen waar de organisatie is en waar zij uiteindelijk aan moet voldoen. Dat bruggetje wil de stichting zijn.

We doen dit altijd samen met een lokale partner. Ondanks dat we regelmatig zelf ter plekke aanwezig zijn en in contact is een lokale partner essentieel. Zij kennen de weg als geen ander. Letterlijk en figuurlijk.

Onze werkwijze

We hanteren een aantal basisprincipes bij ondersteuning van kinderopvang projecten; nodig voor het succes van het project en blijvende (financiële) onafhankelijkheid.

  • Crèches hebben binnen hun organisatie een drijvende kracht nodig; Leiderschap in de vorm van een stevige hoofdonderwijzeres, met een bewezen staat van dienst.
  • Er moet spraken zijn van een organisatie naar Zuid-Afrikaans recht. Wij steunen geen individuen.
  • Ondersteuning is tijdelijk en erop gericht om crèches toe te leiden naar (financiële) onafhankelijkheid; Ze moeten in drie tot vijf jaar (financieel) op eigen benen staan.
  • De stichting werkt met partners ter plekke voor kennis, contacten en praktische hulp. Voor lange termijn inbedding, maar ook voor zeer concrete zaken.
  • Naast lokale ondersteuning vinden we lokale financiële participatie essentieel; de Gemeente Kaapstad, de Provincie, ZA particulieren en bedrijven.
  • Bestuursleden gaan zelf regelmatig op bezoek om projecten te kunnen blijven volgen, contacten te (onder) houden en kennis en ervaring te kunnen delen.
  • De stichting beschikt over het CBF Certificaat Erkend Goed Doel en zijn een ANBI.
  • De stichting hanteert een zeer lage kostenstructuur. De stichting besteedt minimaal 95% van onze fondsen aan haar projecten.
  • Het bestuur is onbezoldigd en draagt haar eigen kosten.

Het begon met een ontmoeting

Achtergrond Informatie & Jaarverslag