Menu Sluiten

Mzamohmle – het geven voorbij

Stichting Mzamomhle helpt bij het verbeteren van kinderdagopvang in de townships rond Kaapstad. Goede dagelijkse opvang is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen, terwijl ouders kunnen werken en een bestaan opbouwen. Daarmee creëren zij voor zichzelf èn voor hun kinderen een kans op een betere toekomst. 

Een brug naar kwaliteit en duurzaamheid

Naast onderdak krijgen de kinderen eten, (medische) zorg, voor-schoolse educatie en zo een betere aansluiting met het basis onderwijs. Ogenschijnlijk ‘gewoon’, maar voor kinderen daar zeker niet vanzelfsprekend. Met name hygiëne, educatie en ontwikkeling van sociale vaardigheden zijn ‘een ondergeschoven kindje’. Speelruimte en stimulerende uitdagingen voor kinderen zijn schaars.

De bouwreis van 2006 leerde ons dat mensen ter plekke goed in staat zijn initiatieven te starten. Maar we leerden ook dat inzet alleen niet voldoende is om een goede en financieel zelfstandig kinderdagverblijf blijvend te kunnen realiseren. Het vreemde is dat er wel regelgeving is (kwaliteitseisen, controle mechanisme en financiële middelen om operationele kosten te dragen), maar geen middelen om een brug te slaan tussen waar de organisatie is en waar zij uiteindelijk aan moet voldoen. Dat bruggetje wil de stichting zijn.

We doen dit altijd samen met een lokale partner. Ondanks dat we regelmatig zelf ter plekke aanwezig zijn en in contact is een lokale partner essentieel. Zij kennen de weg als geen ander. Letterlijk en figuurlijk.

Onze werkwijze

We hanteren een aantal basisprincipes bij ondersteuning van kinderopvang projecten; nodig voor het succes van het project en blijvende (financiële) onafhankelijkheid.

  • Crèches hebben binnen hun organisatie een drijvende kracht nodig; Leiderschap in de vorm van een stevige hoofdonderwijzeres, met een bewezen staat van dienst.
  • Er moet spraken zijn van een organisatie naar Zuid-Afrikaans recht. Wij steunen geen individuen.
  • Ondersteuning is tijdelijk en erop gericht om crèches toe te leiden naar (financiële) onafhankelijkheid; Ze moeten in drie tot vijf jaar (financieel) op eigen benen staan.
  • De stichting werkt met partners ter plekke voor kennis, contacten en praktische hulp. Voor lange termijn inbedding, maar ook voor zeer concrete zaken.
  • Naast lokale ondersteuning vinden we lokale financiële participatie essentieel; de Gemeente Kaapstad, de Provincie, ZA particulieren en bedrijven.
  • Bestuursleden gaan zelf regelmatig op bezoek om projecten te kunnen blijven volgen, contacten te (onder) houden en kennis en ervaring te kunnen delen.
  • De stichting beschikt over het CBF Certificaat Erkend Goed Doel en zijn een ANBI.
  • De stichting hanteert een zeer lage kostenstructuur. De stichting besteedt minimaal 95% van onze fondsen aan haar projecten.
  • Het bestuur is onbezoldigd en draagt haar eigen kosten.