Menu Sluiten
Mzamomhle

Kinderdagcentra In Zuid-Afrika blijven vooralsnog gesloten tot en met juli!


Zuid-Afrika heeft het Lockdown niveau teruggebracht naar Level 3. Dat is een opluchting voor al
diegenen die niet in staat waren om naar hun werk te gaan en zo een inkomen te verdienen. Maar
voor de scholen en kinderdagverblijven betekent deze versoepeling in werkelijkheid meer trauma en
stress. Veel van de ouders moeten weer aan het werk, maar wie zorgt er dan voor de kinderen? De
kinderdagverblijven moeten immers nog gesloten blijven. Dit betekent dat niet alleen de
leerkrachten/leidsters geen werk hebben en dus ook geen salaris, maar ook dat de kinderen
kwetsbaar zijn omdat ze veel minder zorg en geen onderwijs krijgen of ouderwets op straat zwerven.


Onze noodhulpactie is er op gericht om de 24 van de 30 kinderdagverblijven bij Starting Chance die
geen subsidie ontvangen ook de komende maanden te blijven ondersteunen; zowel in de crisis als bij
de herstart. Het lastige daarbij is dat de overheid geen indicatie afgeeft hoelang de beperkingen
kunnen gaan duren. De coronapiek in Zuid-Afrika moet nog komen. Wij houden er rekening mee dat
de situatie voor augustus niet wezenlijk verandert.

Op dit moment ontvangen 156 leidsters/leerkrachten geen inkomen. Met ZAR 1500 (€ 75) is het
mogelijk om een gezin te kunnen blijven voeden. Dat is voor de maand april haalbaar gebleken, voor
mei is dit teruggebracht tot ZAR 1000 (€ 50) en is er daarnaast een deel van de voedselvoorraad
uitgedeeld.


Samen met Starting Chance helpen wij het personeel.
Stichting Mzamomhle heeft 150.000 ZAR bijgedragen voor de periode tot en met mei. De acties in
Nederland, maar ook in Zuid-Afrika zelf zijn succesvol: er is daar ruim 300.000 ZAR bijeengebracht.
Samen dekte dit de maanden maart, april en mei.


Met een uitkering van 1000 ZAR per gezin in juni en juli en de kosten voor heropening is de actuele
financieringsbehoefte ongeveer 550.000 ZAR. Ervan uitgaande dat de Nederlandse bijdrage ongeveer
1/3 is en blijft, is ons streven hieraan 185.000 ZAR (€10.000) bij te dragen.


Met nog lopende acties van Julia en Thomas, onze eigen oproep en de acties ter plekke zijn wij goed
op weg dit waar te maken. Na onze bijdrage is er per heden nog € 3000 beschikbaar. Het gat, € 7000,
moet overbrugbaar zijn, toch?


Verbinding in moeilijke tijden valt in goede aarde. Enige woorden van dank vanuit Mfuleni willen we
jullie niet onthouden:


‘Good Morning TTNT Stuff, and team members, It is a great pleasure to have you in our community, Thank you
so much for keeping eye on us in this difficult time’


‘Wow we thank you starting for keeping eye on us in this difficult time by giving to those who in need and keep up
doing the grate work you do thank you’

I repeat again what I had say yesterday little became much if you place it in the Master hand thank you’
‘Am out of words starting chance and the team all I can say is Thank you so much may God bless you….’

Via onderstaande doneerknop kan nog steeds gedoneerd worden. Vermeldt s.v.p. bij
‘persoonlijk bericht’ Covid19 Kaapstad voor specifieke bijdragen aan deze actie.
Ook is er gedoneerd voor onze projecten. Er is immers ook een tijd na Corona, waarbij we
de draad weer proberen op te pakken. De thermometer op de website onder het kopje
donatie laat inmiddels een stand zien van € 19.376,50. DANK DAARVOOR!

Via onze website kan je meer inzicht krijgen in de projecten van Mzamomhle II, Campus,
Blooming Stars, Veldwerker en TEEC: www.mzamomhle.nl of via:
Facebook: klik hier
LinkedIn: klik hier

Met hartelijke groet namens ons bestuur:
Hanneke Zwaan
Frans Labberton
Loek Reijns
Rob Serné (voorzitter@stichtingmzamomhle.nl)