Menu Sluiten
Screenshot Ridder Rob Serné

Nieuwsbrief mei 2020

Nieuwsbrief mei 2020

Ridder Rob Serné,
Op 24 april om 9.00 uur is Rob Serné, onze voorzitter, met een smoes gaan Zoomen met
Learn2Live, één van onze partnerorganisaties in Zuid-Afrika. De bestuursleden en adviseurs
schoven 1 voor 1 aan en toen de burgemeester van Baarn, Mark Röell, ook in beeld kwam
was de verwarring compleet. Na een mooie introductie kwam het hoge woord eruit dat de
Koning Rob eerde met een lintje: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Voor 15 jaar
belangeloze inzet voor de kansarmen in de samenleving.

Samen met Starting Chance helpen wij het personeel.
Op onze oproep in de vorige nieuwsbrief is fantastisch gereageerd. Hartverwarmend. Per
ultimo april hebben we € ….,- mogen ontvangen. Samen met de in ZA verkregen donaties
heeft Starting Chance (SC) de leidsters R 1500 per persoon kunnen geven, het minimum
bedrag om de maand mee door te kunnen komen.
De aanpak van ZA overheid om de curve minder stijl te laten oplopen lijkt te werken. De piek
aldaar wordt in september verwacht. We zijn er dus nog niet, maar wel al een heel eind op
weg. Er rest nog R 70.000 in kas. SC heeft, net als wij, een deel van haar reserves vrijgemaakt
om komende drie maanden 170 leidster R 1000 p.p. te kunnen garanderen. Ondertussen
lopen de acties in ZA en Nederland door. Een oprecht woord van dank en meer informatie
over hoe nu verder vind je op https://www.mzamomhle.nl/corona-2/


Misschien hebben jullie de beelden gezien van de rijen wachtenden voor een voedselpakket,
sommige rijen wel 4 kilometer lang. Gelukkig zijn dit soort toestanden ons bespaard gebleven,
maar het is wel duidelijk dat de nood hoog is.

Via onderstaande doneerknop kan nog steeds gedoneerd worden. Vermeldt
s.v.p. bij ‘persoonlijk bericht’ Covid19 Kaapstad voor specifieke bijdragen aan
deze actie.


Ook is er gedoneerd voor onze projecten. De thermometer op de website
onder het kopje donatie laat inmiddels een stand zien van €……….. ,-. DANK
DAARVOOR!

Via onze website kan je meer inzicht krijgen in de projecten van Mzamomhle II, Campus,
Blooming Stars, Veldwerker en TEEC: www.mzamomhle.nl of via:
Facebook: klik hier
LinkedIn: klik hier

Met hartelijke groet namens ons bestuur:
Hanneke Zwaan
Frans Labberton
Loek Reijns
Rob Serné (voorzitter@stichtingmzamomhle.nl)