Menu Sluiten

Nieuwsbrief april 2020

Kunnen we helpen in verband met Corona in Zuid-Afrika?
We vallen maar gelijk met de deur in huis. Ja we kunnen helpen, al betreft het vooral
noodhulp.


De lockdown is in ieder geval verlengd tot 29 april, maar zal naar verwachting opnieuw
worden verlengd. Voor de mensen in de krottenwijken betekent dit dat er geen werk is, dus
geen inkomen, geen zorg, geen onderwijs en ook geen kinderopvang. Hoe lang deze situatie
zal voortduren weten we niet.
Wat we wel weten is dat de overheidshulp zich beperkt tot voedselpakketten voor patiënten voor zover de voorraad strekt.
Ook weten we dat tot nu toe geregistreerde kinderdagverblijven (kdv’en) hun subsidie
blijven ontvangen en zo hun personeel een salaris kunnen blijven betalen. Nietgeregistreerde kdv’en moeten het echter hebben van de ouderbijdragen, normaal al geen
vetpot, nu volledig opgedroogd. Of deze regeling voor geregistreerde kdv’en van kracht blijft
als de lockdown langer duurt is tot nu toe volstrekt onbekend, maar zal binnenkort wel
bekend worden gemaakt door de overheid.


Onze kdv’en zijn geregistreerd, dus richten wij ons in deze nieuwsbrief met name tot onze
partnerorganisatie Starting Chance die ook ongeregistreerde kdv’en onder haar hoede heeft.
De koers van de Rand illustreert een en ander. 1000 Rand is nog maar 50 euro waard.

Ian Corbett, stuurde ons een staatje wat de omvang van de problematiek weergeeft.
Lockdown 1 Lockdown 2


Lockdown 1 is de situatie van de maand maart. 32 mensen die acuut geen geld hadden heeft
Starting Chance 1000 Rand per persoon geschonken.


Lockdown 2 is de situatie van de maand april voor 185 mensen. De totale kosten zijn
berekend naar een vergoeding per persoon op basis van 1000, 1500 of 2500 Rand, waarbij
het minimum loon eigenlijk 3500 Rand per persoon is. Het zal gezien de omvang van de
catastrofe vrijwel onmogelijk zijn ieder personeelslid een minimum loon te betalen, daarom
koerst Starting Chance op een bedrag van 1500 Rand per persoon per maand (75 euro).


Starting Chance onderneemt ook zelf natuurlijk actie en is een noodhulp inzamelingsactie
gestart. Deze heeft tot nu toe 169.000 Rand opgebracht. Een goed begin, maar ook nog een
flinke weg te gaan.

Julia en Thomas, twee deelnemers aan de reis naar Blooming Stars om de buitenruimte te
maken hebben het idee opgevat om een crowdfunding actie te starten. Wij steunen hen van
harte met dit initiatief.


Helpen jullie mee om een maandbedrag voor de salarissen voor het personeel bij elkaar te
sparen? Het gaat om ongeveer 300.000 Rand (15.000 euro).

Via onderstaande doneerknop kan gedoneerd worden, maar zet dan wel bij ‘persoonlijk
bericht’ Covid19 Kaapstad. Dan komen alle gelden via dit kanaal ten behoeve van de
salarissen van de leidsters onder Starting Chance.


Er is gelukkig ook goed nieuws voor onze projecten. De thermometer op de website onder
het kopje donatie laat inmiddels een stand zien van € 17.574. DANK DAARVOOR!

Via onze website kan je meer inzicht krijgen in de projecten van Mzamomhle II, Campus,
Blooming Stars, Veldwerker en TEEC: www.mzamomhle.nl of via:
Facebook: klik hier
LinkedIn: klik hier

Met hartelijke groet namens ons bestuur:
Hanneke Zwaan
Frans Labberton
Loek Reijns
Rob Serné (voorzitter@stichtingmzamomhle.nl)