Menu Sluiten
Afscheid Mfuleni

Nieuwsbrief maart 2020

Onze vorige nieuwsbrief kwam begin februari uit. Wat is de wereld inmiddels veranderd! De
kalender geeft lente aan, bomen komen in bloei, maar ons hart gaat uit naar alle mensen die
ziek zijn, naasten verliezen en naar zoveel mensen in vitale beroepen die dóór proberen te
gaan. In deze roerige tijd zijn vele mensen moe, maar zetten door omdat ze zich gesteund
weten. Wij zijn hen daar enorm dankbaar voor. We leven mee met alle mensen die zich
onzeker voelen omdat hun (financiële) toekomst er inmiddels heel anders uitziet, maar we
willen jullie toch ook informeren over (goede) dingen, die ondanks dit nare virus,
plaatsvinden. Allereerst geven we de laatste stand van zaken in Zuid-Afrika weer.


Corona in Zuid-Afrika
Op 23 maart heeft de president, Cyril Ramaphosa, de natie toegesproken n.a.v. met de
uitbraak van het Corona virus in Zuid-Afrika. De kinderdagverblijven en scholen waren op 15
maart al dichtgegaan , maar de overheid heeft vanaf 26 maart een totale “lockdown”
afgekondigd, waarbij iedereen thuis moet blijven en geen contact met elkaar mag hebben,
enkele uitzonderingen daargelaten (boodschappen doen, naar het ziekenhuis,
begrafenissen). Hygiëne maatregelen zijn er wel, maar iedereen kan zich voorstellen hoe dat
er aan toegaat in een shack in een sloppenwijk. Corona heeft al met al ook in Zuid-Afrika
een enorme impact op het dagelijks leven van de bevolking. De mensen moeten
noodgedwongen thuis blijven en er kan dus eigenlijk niet gewerkt worden. Zonder
alternatieven gebeurt dat veelal wel, want geen werk betekent geen inkomen. De crèches
ontvangen dus ook geen ouderbijdrage.


Positief is dat de financiële ondersteuning van de geregistreerde kinderdagverblijven door
de overheid gewoon doorgaat. Hieruit kunnen de salarissen van het personeel in ieder geval
grotendeels betaald worden. Kanttekening hierbij is dat lang niet alle crèches officieel bij de
overheid zijn geregistreerd en geheel afhankelijk zijn van ouderbijdragen, die nu dus niet
binnenkomen. Kinderen zullen dus meer op straat te vinden zijn waarbij het (ouderlijke)
toezicht ontbreekt. Twee rijke Zuid-Afrikaanse families (Rupert en Oppenheimer) hebben
ieder 1 miljard Rand gedoneerd. De overheid doet daar nog eens 150 miljoen Rand bij.
Omgerekend is dat ongeveer 110 miljoen euro, een druppel op een gloeiende plaat. Onze
inschatting is dat de overheid het probleem niet aankan. De dramatische koersval van de
Rand illustreert de economische malaise.


Wij zijn en blijven in contact met onze partners in Zuid-Afrika. De impact van het virus is op
dit moment niet te overzien, wij steunen de partners waar nodig, maar kiezen ervoor geen
onomkeerbare beslissingen te nemen in de huidige hectische periode.

Er is gelukkig ook goed nieuws. In de nieuwsbrief van februari hebben jullie kunnen lezen
over de 5 projecten die we graag willen steunen. Op onze website is onder het kopje
Actueel inmiddels een thermometer geplaatst, zodat iedereen kan zien, hoe deze
fondsenwerving vordert. De eerste twee maanden van dit jaar was goed voor ruim
€ 10.000. DANK DAARVOOR!


Projecten in samenwerking met Starting Chance:


Project 4: Buitenspeelterrein Blooming Stars is gereed!!!
Wat was het weer bijzonder om met een grote groep enthousiaste jongeren, met hun
begeleiders, zo gefocust te werken aan een van de doelen: het opknappen van de
buitenruimte van kindercentrum Blooming Stars. Alle werkzaamheden die gedaan moesten
worden zijn gedaan en de beloning was groot: stralende gezichten die zich vermaakten met
alles wat gerealiseerd was.


Naast het kinderdagverblijf was een open ruimte die vooral gevuld was met autobanden,
vuilnis, zand en puin. Deze is omgetoverd in een verhalentuin, met schoolborden,
waterborden, hinkelstenen om verhalen te vertellen, zonwering van stokken, opgeknapt
speeltoestel voorzien van houtsnippers.

In de grote binnenplaats zijn de tekeningen op de wanden weer bijgeverfd, is het grote speeltoestel
uitgebreid voor veel meer kinderen, zijn daar rubberen tegels onder gelegd en vastgelijmd,
en last but not least is het groene tapijt opgeschut.


Het groene tapijt moet nog een keer vervangen worden door kunstgras, maar dat is werk voor professionals. In ZuidAfrika zijn we in gesprek met kunstgrasleveranciers om te kijken of zij wat hierin voor het kindercentrum kunnen betekenen.


Een ander doel was minstens zo belangrijk: interactie tussen leden van de groep, de kinderen en hun leerkrachten. De groep had in Nederland veel werkjes voorbereid: maskers maken, kralen rijgen, papieren hoedjes vouwen, kleurplaten inkleuren, noem maar op. Het was bewonderenswaardig om de jongeren te zien werken in de groepen.


De meeste kinderen spreken alleen hun moedertaal en ga er dan, maar aanstaan om de kinderen zo fantastisch bezig te houden. Maar ook de buitenspelen werden enthousiast ontvangen: voor bellen blazen, knutselen en balspelenheb je weinig taal nodig.

En tot slot leerden de jongeren een Xhosa liedje en de kinderen een Nederlands liedje.
Opvoering was op de laatste dag tijdens het grote slotfeest. Het team van de leidsters traden
voor ons op en elke groep had een afscheidsoptreden gerepeteerd. We kregen zelfgemaakte
bedankjes mee naar huis.


Mee weemoed namen we afscheid, maar dragen voor de rest van ons leven deze ervaring
met ons mee. We zijn dankbaar voor alle bijdragen van de leden van de Protestantse kerk in
Dordrecht, die deze reis voor de jongeren mogelijk heeft gemaakt, en ook dankbaar voor de
inzet van dat bijzondere echtpaar Ian en Ali Corbett van Starting Chance, die onder moeilijke
omstandigheden zich met tomeloze energie inzetten voor de kinderen in de krottenwijk
Mfuleni.


Project 3: Veldwerker Joyce Mantyi
Al twee jaar financieren we het salaris van Joyce Mantyi. Na twee jaar als veldwerker voor
de allerjongsten te hebben gewerkt is zij doorgeschoven naar de groep erboven. Kennis en
kunde, overdracht op een praktische manier; veelal aan leidsters zonder formele scholing.
Met haar solide specialistische achtergrond kan zij direct bijsturen als de leidster ergens
moeite mee heeft. We hebben haar en de andere veldwerkers aan het werk gezien tijdens
onze week bij Blooming Stars. Ze brengen ideeën aan en voeren ze ook uit, zodat de
leerkrachten en de leidsters ervan leren en ze zelf kunnen uitvoeren. Deze drie dames staan
stuk voor stuk hun ‘mannetje’. Zeer waardevol.

Project 1: Mzamomhle Educare Centre II (niet te verwarren met Mza’Momhle Educare
Centre in Wallacedene)

Het wachten is nog steeds op de juridische overdracht van de grond. Dit centrum staat
bovenaan ons wensenlijstje. Deze nieuwbouw is geschikt voor 120 kinderen. Jama Gada, de
leidinggevende van het huidige centrum, is er helemaal klaar voor. Wij zouden hier zoals
gezegd graag tijdens de volgende bouwreis het buitenspeelterrein aanleggen.


Project 2: Kindercentrum als onderdeel van Campus 11410
Een prachtproject. Samen met nieuwbouw voor Lonwabo, de dagopvang voor geestelijken/of
lichamelijk beperkte kinderen tot 18 jaar (waar we in 2017 al een minibus voor hun vervoer hebben kunnen realiseren) en een gezondheidscentrum, wordt dit kinderdagverblijf onderdeel van een multifunctioneel gebouw. Wilde Ganzen ondersteunt beide projecten. Uw Euro wordt zo 50% meer waard!


Project In samenwerking met Learn2Live:
Intussen loopt het registratieproject voor de kinderdagverblijven met Learn2Live langzaam
maar gestaag door. We hebben L2L in februari bezocht en met eigen ogen de tol gezien die
de voorbeeldmoestuin heeft moeten betalen door de enorme droogte het afgelopen jaar.
De uitdagingen waar L2L voor staat zijn groot; de medewerking van m.n. de overheid bij
registratie is ondermaats en de principals hebben hun handen vol aan de problemen van
alledag.

Project In samenwerking met TEEC (The Early Education Centre) rond Stellenbosch:
Project 5: “Train de trainer programma” 15 ECD werkers c.q. principals.
U begrijpt het; met een contactverbod is dit trainingsprogramma vooralsnog tot nader order
uitgesteld.


Wie gaat er mee op bouwreis in 2021?
Corona werpt ook haar schaduw vooruit bij het plannen maken. Zoals gezegd gaan wij
hiermee vooralsnog door. Wij zijn blij met de belangstelling voor de bouwreis: Er zijn 16
belangstellenden voor deze reis naar Mzamomhle II. Jullie worden uiteraard op de hoogte
gebracht bij nieuwe ontwikkelingen. Je kunt nog steeds je belangstelling kenbaar maken via
secretaris@stichtingmzamomhle.nl o.v.v. het aantal personen.


Ondersteuning door FBD Bankmensen
FBD Bankmensen geeft ons sinds begin van dit jaar hulp bij de communicatie en
fondsenwerving. Deze gift betekent dat we gedurende een lange periode hulp krijgen van
Ivan Schuppert, de marketeer van FBD. Helaas is het nog niet gelukt om een nieuwe stagiair
te vinden die zich voor ons gaat inzetten. Voorlopig doet Ivan dit zelf, maar dat gaat gezien
zijn andere ook drukke werkzaamheden nog niet zoals hij het zich had voorgesteld. Daarom
doen we een oproep voor hulp van een stagiair of iemand die feeling met marketing heeft
om Ivan te helpen en te ontlasten. Passend in de tijdsgeest: flexibele werktijden en het kan
vanuit huis.


Wie heeft een goed gevoel voor multimedia, taal en is een paar uur per week beschikbaar
om dit met ons op te pakken?
Mail naar: secretaris@stichtingmzamomhle.nl en Hanneke
praat u vrijblijvend bij.

Via onze website kan je meer inzicht krijgen in de projecten van Mzamomhle II, Campus,
Blooming Stars, Veldwerker en TEEC: www.mzamomhle.nl of via:
Facebook: klik hier
LinkedIn: klik hier

Met hartelijke groet namens ons bestuur:
Hanneke Zwaan
Frans Labberton
Loek Reijns
Rob Serné (voorzitter@stichtingmzamomhle.nl)