Menu Sluiten
Buitenspeelterrein Blooming Stars

Nieuwsbrief februari 2020

Februari is een wintermaand. Hoewel winter? Zal de echte winter nog komen? In Zuid-Afrika
is de zomervakantie inmiddels voorbij en zijn onze partners hard aan de slag met een vijftal
mooie projecten.

Wij willen hieraan 95.000 euro bijdragen en zijn ondertussen gestart met een
bijbehorende wervingscampagne. Ambitieus ? Zeker, maar gelukkig hoeven wij dit niet
alleen te doen. De eerste 9.000 euro zijn al bij elkaar gespaard door de leden van de
Protestantse Kerk Dordrecht t.b.v. de jongerenreis. Een heel mooi begin van 2020. Heel
hartelijk dank daarvoor.

Projecten:
In samenwerking met Starting Chance in Mfuleni:

Project 1: Mzamomhle Educare Centre II (niet te verwarren met Mza’Momhle Educare
Centre in Wallacedene)

Dit centrum staat bovenaan ons wensenlijstje. Deze nieuwbouw is geschikt voor 120
kinderen. Jama Gada, de leidinggevende van het huidige centrum, wacht nu al langer dan
een jaar op de overdracht van de grond. Het is slechts een formaliteit, want alle procedures
zijn afgerond, behalve de allerlaatste … maar wel de belangrijkste: de juridische overdracht.
Echter, dat geeft ons wat extra tijd om onze toezegging (Rand 500.000 / € 30.000) voor
elkaar te krijgen.

Project 2: Kindercentrum als onderdeel van Campus 11410
Een prachtproject. Samen met nieuwbouw voor Lonwabo, de dagopvang voor geestelijken/of
lichamelijk beperkte kinderen tot 18 jaar (waar we in 2017 al een minibus voor hun
vervoer hebben kunnen realiseren) en een gezondheidscentrum, wordt dit kinderdagverblijf
onderdeel van een multifunctioneel gebouw. Dit is een groot project met meerdere
sponsoren. Onze stichting wil ook hier Rand 500.000 aan bijdragen. Wilde Ganzen
ondersteunt beide projecten. Uw Euro wordt zo 50% meer waard!

Project 3: Veldwerker Joyce Mantyi.
Al twee jaar financieren we het salaris van Joyce Mantyi. Ze is een veldwerker voor de
allerjongsten van 0 tot 3 jarigen. Kennis en kunde, overdracht op een praktische manier;
veelal aan leidsters zonder formele scholing. Met haar solide specialistische achtergrond kan
zij direct bijsturen als de leidster ergens moeite mee heeft.

Een van onze sponsors, Kerk in Actie, heeft haar beleid gewijzigd en ondersteunt in de
toekomst met haar actie alleen nog kerken. Deze onverwachte wending heeft ons wel
geraakt, maar niet uit het veld geslagen. Wij handhaven onze bijdrage (Rand 120.000 /
€ 7500 euro) om Starting Chance een jaar de gelegenheid te geven om na 2020 zelf deze
gelden te werven.

Project 4: Buitenspeelterrein Blooming Stars
Blooming Stars is een kindercentrum dat een aantal jaren geleden in nieuwbouw (prefab) is
gevestigd. Daar zijn Philiswa Gedesi, de leidinggevende, en haar kinderen natuurlijk erg blij
mee. Het buitenspeelterrein heeft echter dringend een renovatie nodig van met name
speeltoestellen en kunstgras. Dat gaan 14 jongeren vanuit de protestantse kerk Dordrecht
doen. Niet alleen doen, maar zij hebben hier ook zelf de fondsen voor opgehaald! Van 24
februari tot en met 28 februari gaan ze met hun begeleiders, waaronder Ds Paul Wansink,
hard aan de slag.


In samenwerking met TEEC (The Early Education Centre) rond Stellenbosch:

Project 5: “Train de trainerprogramma” 15 ECD werkers c.q. principals.
De afgelopen jaren heeft dit opleidingsprogramma zich bewezen. Voor 2019 is dit door de
Stichting Triodos Foundation, het Klein Karoo Centre (ZA) en ons gefinancierd. Het voorziet
in een grote behoefte en is zeer effectief. Maar liefst 15 geslaagden hebben zo hun (level 4)
certificaat ontvangen en kunnen daarmee aan het werk in de kinderopvang. Dat willen we
graag nog een keer doen. TEEC wil de 15 geslaagden het liefst laten doorleren voor level 5
(het hoogste niveau in de kinderopvang). Daarmee kan de principal een eigen
kinderdagverblijf beter leiden. Wij hebben de Stichting Triodos Foundation hiervoor weer
benaderd en TEEC twee Zuid-Afrikaanse donoren. Het gaat om een bedrag van 12.500 euro.
Dat is ‘slechts’ 833 euro per persoon voor een heel jaar scholing. Wie helpt ons daarbij?

Intussen loopt het registratieproject voor de kinderdagverblijven in het Learn2Live Project
Registratie
door. Maar niet hard. Het geld voor de eerste 20 centra is het probleem niet;
alleen … het gaat wel erg traag op dit moment ondanks dat Frans Labberton dit project op
afstand coacht. De indruk is dat de overheid zaken onnodig vertraagt, L2L veel op haar bord
heeft en de aanwezigheid van Frans node mist. In februari gaan Henk Vugteveen, Hennie
Versluis en Hanneke Zwaan mee met de jongeren in verband met de organisatie van de
werkzaamheden. Zij hebben dan met Learn2Live een face to face gesprek over de geringe
voortgang. Vooralsnog staan deze gelden geparkeerd in Nederland.

Wie gaat er mee op bouwreis in 2021?
Wij zijn om te beginnen heel blij met de forse belangstelling voor een nieuwe bouwreis. Wij
willen dit graag even beter in kaart brengen. De bedoeling is om bij die bouwreis de
buitenruimte rond Mzamomhle II in te richten met een speelterrein en een groentetuin.

Veel hangt echter af, zoals we al hebben beschreven, van de voortgang bij de overheid. We
kunnen daarom op dit moment niet meer dan een inschatting maken van het tijdspad. Het
meest waarschijnlijke scenario is een bouwreis voor maximaal 30 personen in de 1
e helft van 2021 in de periode februari – mei. Geef even door, uiteraard vrijblijvend (je zit nog nergens
aan vast) of je belangstelling hebt om mee te gaan.

Wil je dat dan mailen naar secretaris@stichtingmzamomhle.nl o.v.v. het aantal personen?
Dat helpt ons vooruit.

Aanbod FBD Bankmensen
Zoals al eerder vermeld heeft FBD Bankmensen ons hulp aangeboden bij de marketing. Deze
gift betekent dat we gedurende een lange periode hulp hebben van een stagiaire onder
leiding van Ivan Schuppert, de marketeer van FBD. Ivan heeft met behulp van een stagiair
een plan gemaakt voor het hele jaar om Facebook en LinkedIn te voorzien van kleine
berichtjes, zodat we gevolgd kunnen worden door geïnteresseerden. Daarom doen we bij
deze ook een oproep om ons te volgen op de Social Media, dan krijg je melding van al die
leuke berichtjes.

Via onze website kan je meer inzicht krijgen in de projecten van Mzamomhle II, Campus,
Blooming Stars, Veldwerker en TEEC: www.mzamomhle.nl of via:
Facebook: klik hier
LinkedIn: klik hier

Met hartelijke groet namens ons bestuur:
Hanneke Zwaan
Frans Labberton
Loek Reijns
Rob Serné (voorzitter@stichtingmzamomhle.nl)