Menu Sluiten
Jongerenreis Dordrecht

Nieuws najaar 2019

Er gebeurt ontzettend veel in Zuid-Afrika; helaas niet allemaal even positief.
Waar wij in toenemende mate last van hebben is een disfunctionele Zuid-Afrikaanse overheid. Wat projecten vooral bijt is de onvoorspelbaarheid van het tijdspad voor zaken waarbij we niet om de overheid heen kunnen, zoals bouwvergunningen, bestemmingsplanwijzigingen, afgifte van certificaten en subsidies.
Bouwgrond voor kinderdagverblijven, in de townships veelal in handen van de Gemeente, is in toenemende mate een schaars goed en het bijbehorende traject onvoorspelbaar. Dat raakt ons, maar de mensen ter plekke nog veel meer natuurlijk.

Het brengt ook met zich mee dat we projecten zonder een goede lokale partner niet meer realistisch achten. Gelukkig hebben we inmiddels vier organisaties waar we mee verder kunnen. Het impliceert ook dat wij vooralsnog geen eigen projecten meer opstarten en ons de komende tijd toe gaan leggen op ondersteuning van kansrijke projecten van en met deze partners. Kortom: voor ons een verdere verschuiving van project- naar donororganisatie, waarbij wij natuurlijk bouwreizen, als de gelegenheid zich voordoet, met plezier blijven organiseren. Verderop laten wij een tipje van de sluier zien van onze ambities voor 2020.

Het goede nieuws: de gelden nodig voor het registratieproject voor de 20 kindercentra, een project met onze lokale Learn2Live (L2L) in Kraaifontein, zijn binnen en daar zijn wij natuurlijke heel erg blij mee!

Vorig jaar zijn we in zee gegaan met Bureau Internationale Samenwerking
(BIS). BIS werkt samen met Wilde Ganzen, werkt op no cure no pay basis en
richt zich op fondsenwerving bij vermogensfondsen of andere stichtingen zonde
eigen project. Kort door de bocht: de vergoeding wordt mee geworven en WG
geeft de bekende 50% suppletie over deze inkomsten, maar ook over de gelden
die we zelf, buiten BIS om, weten te werven.

‘The proof of the pudding is in the eating’. Van de 512 kinderdagverblijven
(kdv’en) in het Learn2Live Project Registratie in deze regio hebben we 20 crèches (4 groepjes van 5) geselecteerd om proef te draaien. Quick Wins in het jargon, maar de praktijk is weerbarstiger dan de theorie. Tegenwind in de vor
van: een aannemer waar we wegens onvoldoende resultaten afscheid van hebben moeten nemen, een beoogd projectcoördinator die onverwachts een baan in Canada (!) accepteert, de Provincie die i.t.t. de afspraken de doorloop van de bouwaanvragen niet waarmaakt. Het maakt het project vooralsnog veel stroperiger dan voorzien.

De eerste groep zit echter in de pijplijn en de bijbehorende lessen zijn
geleerd. De vervangende aannemer bevalt wel en we zijn naarstig op zoek naar
een vervangende projectcoördinator. De architect is een doordouwer; de bouwtekeningen zijn inmiddels goedgekeurd.

De grootste hobbel blijkt de eigendomsoverdracht van de grond. Noch de
Provincie, noch de donoren kunnen geld in privéondernemingen stoppen. Dit blokkeert de toezegging van de financiële bijdrage voor salaris, eten en drinken, onderhoud en scholing.
De principals zijn echter bang dat ze door het overdragen van de grond
hun investeringen verliezen: de crèche is immers ook hun oudedagsvoorziening.

Dit hebben wij ter plekke besproken met L2L en de principals. Wij zijn nu aan het
kijken of een franchise model of een leenstelsel mogelijk uitkomsten biedt. De bedoeling is een delegatie van de principals de verantwoording voor de toewijzing van de fondsen op zich te laten nemen. De kdv’en
ontvangen dan de noodzakelijke verbeteringen in natura en betalen dit dan in termijnen terug in een pot waaruit een volgende renovatie kan worden betaald.

Wij hebben een bezoek gebracht aan GROW. Zij bieden een franchisemodel voor kinderopvang, iets wat 5 jaargeleden nog niet bestond. Kort door de bocht, voorfinanciering, training en begeleiding tegen een vaste
maandelijkse vergoeding.

Daarnaast hebben we in 2019 financieel voor 50 % bijgedragen aan het TEEC
leiderschapstrainingsprogramma. 15 enthousiaste principals van 15 kdv’en rond
Stellenbosch ronden in november hun opleiding af en zijn na het examen gecertificeerd (level 4) om een kdv te mogen leiden. Aan een belangrijke formele eis is dan voldaan, maar wellicht belangrijker is dat het kdv daarmee beter grip heeft en houdt op de kwaliteit van kinderopvang en zorg. Wij hebben ons voorgenomen
om dit in 2020 wederom mogelijk te maken; of voor een nieuwe groep gegadigden, of om deze groep door te laten leren voor level 5, het hoogste niveau binnen de kinderopvang in ZA.

Hoewel we in onze vorige nieuwsbrief nog enthousiast gemeld hebben dat Mfuleni ECD Centra (2010) uitstekend draait is er onverwachts een kink in de kabel gekomen met het vertrek van de principal, Sandra Lucas. Het goede nieuws is dat dit centrum opnieuw een tienjaars verlenging gekregen heeft van het leasecontract met de Gemeente. Er gaan hier dagelijks ruim 180 kinderen naar toe.
In 2018 is er in Zuid-Afrika minimumloon ingevoerd voor leidsters van kindercentra. Sandra heeft zich niet direct hieraan gehouden waardoor er onrust is ontstaan onder de medewerkers die vervolgens hulp van de Vakbond hebben ingeroepen. Dit is geëscaleerd waardoor Sandra zich genoodzaakt voelde om haar
contract op te zeggen.
Inmiddels heeft de Gemeente het aanbod van Starting Chance geaccepteerd om ad interim de verantwoording voor het centrum op zich te nemen. Dit heeft alle betrokkenen veel energie gekost.
Het beeld is en blijft echter positief. Met hulp van Starting Chance zijn sinds 2010, het jaar dat wij Mfuleni ECD Centre hebben gebouwd, 25 kdv’en aangesloten, 600 onderwijzers opgeleid en ruim 10.000 kinderen voorbereid op de basisschool.

Lisa Educare (2016, 125 kinderen, Bloekombos) heeft zich goed staande gehouden
tijdens een zware periode met ziekte van de principal, Noronte Noto. Met haar gezondheid gaat het gelukkig heel goed. Ze is weer volledig aan het werk en de dagelijkse kinderopvang draait voorspoedig.

Sinds augustus ontvangt het kdv (na 2,5 jaar wachten) eindelijk de wettelijke
subsidie. Daarmee is het project financieel onafhankelijk, ons doel bereikt en
onze financiële betrokkenheid beëindigd. Het kdv is verbonden met L2L dat letterlijk om de hoek ligt en kan, indien gewenst, daar terecht voor eventuele ondersteuning.

Mza’momhle Educare (2012, 98 kinderen, Wallacedene) blijft een forse uitdaging. De status quo is onveranderd; de kinderen gaan nog steeds naar het kdv. ondanks het niet naleven van de afspraken. Onze hoop op een juridische oplossing van het conflict met de leiding is nog niet uitgekomen; de rechtbank heeft laten weten pas in 2020 een uitspraak te kunnen doen. De beoogde veranderingen, laten zeer tegen onze zin, daarom nog op zich wachten.

Sinethemba Educare Centre (2014, 125 kinderen, Wallacedene) draait zo goed
dat we besloten hebben om hun verzoek, om zelfstandig verder te gaan, met plezier in te willigen. Dat houdt o.a. in dat zij de kosten van de verzekering en onderhoud van het gebouw voortaan volledig zelf (kunnen) gaan dragen. Ons doel is daarmee bereikt: een oase in de wijk; uitstekende leiding, uitstekend team, uitstekend programma. Het is elke keer weer een feest om daar te zijn. Dat wordt ook in ZA als bijzonder ervaren. Daar kunnen alle betrokken partijen best trots op zijn.
Leuk ook dat een kleine delegatie van het Weeshuis der Doopsgezinden 29 augustus jl. op bezoek is geweest. Externe belangstelling wordt ook daar erg op prijs gesteld.

Onze 4e partner, Starting Chance, heeft aan het Mfuleni ECD Centre in 2018
een 3e veldwerker toegevoegd: Joyce Mantyi.

Joyce richt zich op de drie- en vier jarigen. Dat geeft de mogelijkheid om de onderwijzers meer specifiek te trainen
op de behoeften en mogelijkheden van deze groep. Kennisen ervaringsoverdracht is immers essentieel voor het leerproces.

De groei van elke individuele onderwijzer wordt door een externe partner gemeten. Dat was in het begin nieuw en wat onwennig, maar de aantoonbaar betere resultaten werken inmiddels ook inspirerend.

Wij willen in 2020 de salariskosten van Joyce voor het derde jaar op ons nemen.
Daarna kan Starting Chance deze kosten inbedden in de reguliere begroting.


Voor Mza’momhle Educare, een gelijknamig kdv voor 125 kinderen in Mfuleni, is
inmiddels een aanvraag voor de bouwvergunning ingediend. Het is een project onder leiding van Starting Chance. Wij willen 30 % van de stichtingskosten aan deze prefab constructie bijdragen, naast realisatie van de speeltuin.
Een inbraak bij de Gemeente in september jl. veroorzaakt 2 maanden vertraging in de toewijzing van de bouwvergunning en dus is ook de bouw opgeschort.

Dat zijn tegenslagen waar wij geen invloed op hebben, waardoor we genoodzaakt
zijn om een alternatief te zoeken voor de bouwreis van de derde jongerenreis
o.l.v. dominee Paul Wansink, ditmaal met een enthousiaste groep uit Dordrecht.
We hebben inmiddels i.o.m. Paul en SC een andere bouwlocatie op het oog.


Zaterdag 15 juni jl. klonk het startsein in Dordrecht voor een run rond het eiland van Dordrecht (32 kilometer) door Paul en de jongeren. Tevens was dit de start van allerlei activiteiten om de benodigde gelden voor de reis
bij elkaar te sprokkelen.

Binnen de stichting Mzamomhle zelf zijn we aan de slag gegaan om voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen. Ons administratiesysteem en onze website draaiden op verouderde software, dat bovendien overgenomen werd door een andere organisatie die zich voornamelijk richtte op sportclubs. Na een uitvoerige oriëntatie op de voor Non Profit organisaties geschikte software, is de gehele administratie en website verhuisd en zijn wij AVG
proof. Dat heeft flink wat voeten in de aarde gehad. We hopen natuurlijk dat de verzending van deze nieuwsbrief met het nieuwe systeem vlekkeloos gaat.

Met 2020 aan de horizon delen wij graag onze ambitie voor volgend jaar: wij willen zoals gezegd een (financiële) bijdrage leveren aan:

  • het TEEC train the trainer program in Stellenbosch,
  • de prefab nieuwbouw en speeltuin voor Mzamomhle Educare in Mfuleni,
  • de derde veldwerker/opleider binnen Starting Chance in Mfuleni,
  • de Blooming Stars speeltuin en wel met de jongeren groep uit Dordrecht,

Daarnaast geven wij input en een bijdrage aan de ontwikkeling van een tweede
multi-purpose centrum in Mfuleni: een combinatie van kdv, een special needs centre (gehandicapte kinderen 0-18) en een kleine kliniek in één gebouw.

Voornoemde plannen trekken een flinke wissel op onze portemonnee; onze ambitie voor volgend jaar is een bijdrage te leveren van € 90.000 voor genoemde projecten. Dit is ‘uitdagend’ . Naast samenwerking met WG en BIS is er door FBD Bankmensen hulp aangeboden voor de bijbehorende campagne. Wij hebben Goede Hoop (!) dat dit ons gaat lukken.

We zijn oprecht dankbaar voor de steun die we de afgelopen jaren hebben ontvangen voor deze kinderen, hun ouders en betrokkenen in Kaapstad en omgeving.Ja het zijn druppels op gloeiende platen, ja wij zoeken soms ook onze weg naar niet voor de hand liggende oplossingen in lastige situaties en ja het zet zoden aan de dijk.

Via onze website kan je meer inzicht krijgen in de projecten van Mzamomhle II, Campus,
Blooming Stars, Veldwerker en TEEC: www.mzamomhle.nl of via:
Facebook: klik hier
LinkedIn: klik hier

Met hartelijke groet namens ons bestuur:
Hanneke Zwaan
Frans Labberton
Loek Reijns
Rob Serné (voorzitter@stichtingmzamomhle.nl)