Menu Sluiten
Schilderij huiskunsternares Mzamomhle

Nieuws jaarwisseling 2018/2019

Een korte terugblik op 2018 kan niet anders dan beginnen met een oprecht
woord van dank aan u. Uw steun en vertrouwen maakt het mogelijk dat wij ons
kunnen blijven inzetten voor goede kinderopvang in de sloppenwijken rond Kaapstad. Ons 10-jarig jubileum vierden wij dan ook met plezier en samen met u. Terugkijken is mooi, tegelijkertijd kijken we uiteraard ook graag vooruit.


2018

Kinderdagverblijven in Zuid-Afrika met meer dan zes kinderen moeten voldoen aan de daarvoor geldende regelgeving. Dit impliceert registratie. Dat was natuurlijk al zo, maar dit bleek voor veel kinderdagverblijven (kdv’en) op eigen kracht vaak niet haalbaar. Registratie geeft toegang tot een subsidie van 15 Rand per kind per dag. Kdv’en krijgen hiermee een duurzaam financieel fundament en dus een zekere toekomst

De Provincie West Kaap heeft zestien organisaties gecontracteerd om hierbij te
helpen. Van deze Social Service Organisations (SSO’s) kenden wij er al twee. Een
derde, the Early Education Centre (TEEC) in Stellenbosch, lijkt een goede aanvulling op onze bestaande samenwerking met the Centre for Early Childhood Development (CECD) in Kaapstad en Learn2Live (L2L) in Kraaifontein.

Gedurende de tweede helft van 2018 heeft Frans Labberton ter plekke, samen
met L2L, hard gewerkt om dit registratieproces handen en voeten te geven. Een
(provinciaal) certificaat wordt pas verstrekt als een kdv op alle (15) punten aan
de wettelijke eisen voldoet en hier evenzoveel deelcertificaten voor afgegeven
zijn. In de praktijk vaak een ongecoördineerde brij waar niemand zich verantwoordelijke voor voelt.

Teamwork en coördinatie bleek hier een sleutelbegrip. Onze project manager
Frans bleek zowaar Xhosa te spreken. Ambtenaren blijken partners als zij uitgenodigd worden om aan tafel aan te schuiven, de brandweer zeer coöperatief als hun instructies daadwerkelijk opgevolgd worden etc. De architect en de aannemer zorgen ervoor dat het gebouw aan de eisen voldoet en de bijbehorende bouwtekeningen ingeleverd bij de Gemeente maken daarmee gebruik als kdv legaal.

Uiteindelijk zijn dan alle 15 hobbels genomen en wordt het dossier door L2L
compleet aangeleverd aan de Provincie. Deze verstrekt daarna conform afspraak
binnen één week (!) het benodigde certificaat, waarna L2L het kdv helpt met de
subsidieaanvraag.

‘The proof of the pudding is in the eating’. Wij zijn begonnen met het in de praktijk testen van dit traject. Van de 512 kdv’en waar L2L verantwoordelijk voor is,
hebben we een 20-tal crèches geselecteerd om proef te draaien.
Onze ambitie: een praktisch bewezen werkbaar model over te dragen aan een of
meer SSO’s. Frans heeft dan ook binnen L2L twee opvolgers ingewerkt, maar is
zelf in deze overgangsfase vooralsnog op afstand beschikbaar.

Op dit moment wordt de 3e crèche gerenoveerd. Renovatie van het gebouw is
voor een kdv veelal een grote drempel, ook financieel. Ook voor ons. De kosten
zijn met 1500 Rand per kindplaats laag, het grote aantal kindplaatsen (1001)
maakt dit uiteindelijk toch een forse kostenpost. Dat hebben we uiteraard niet
op de plank liggen.

Het is een innovatief project met (landelijke) potentie en wordt mede door Wilde Ganzen ondersteund met een 50% suppletie. De kdv’en en L2L hebben hiervoor financieringsaanvragen lopen in ZA. Daarnaast zijn wij in Nederland met een professionele fondsenwerver in zee gegaan.

Een beetje lokale reclame kan geen kwaad. Radio Smile 90.4FM heeft ons eind
september een regionaal platform gegeven.

Naast voornoemd project hebben we financieel bijgedragen aan het L2L leiderschap trainingsprogramma.

Onze 4e partner, Starting Change, heeft aan het Mfuleni ECD Centre een 3e
veldwerker toegevoegd: Joyce Mantyi. Zij richt zich hier op de drie- en vier jarigen. Wij hebben in 2018 deze salariskosten op ons genomen en inmiddels besloten om dit voor 2019 ook weer te doen. Kennis- en ervaringsoverdracht is essentieel voor het leerproces.

Met steun van Wilde Ganzen hebben we een mooi bedrag kunnen bijdragen aan een minibus
voor het vervoer van en naar Lonwabo; een dagopvang voor ernstig gehandicapte kinderen
in Mfuleni. Meer zitplaatsen dan in de hiervoor gebruikte, ter ziele gegane, personenauto maakt het vervoer efficiënt en vooral een stuk comfortabeler.

Over Mfuleni ECD Centra (2010) zelf is verder ‘slechts’ te melden dat dit uitstekend draait.
Het is financieel onafhankelijk en het leasecontract met de Gemeente en het team o.l.v. Sandra Lucas is in november voor de 2e maal met drie jaar verlengd. Er gaan hier dagelijks ruim 180 kinderen naar toe.

Lisa Educare (2016, 125 kinderen, Bloekombos) heeft zich goed door een zware
periode heen weten te slaan. Noronto Noto, de principal, is medio 2018 met succes geopereerd aan een groot kwaadaardiggezwel op haar rug. Met hulp van haar staf, de familie en L2L is de dagelijkse kinderopvang gewoon doorgegaan en inmiddels werkt Noronte weer.

Mza’momhle Educare (2012, 98 kinderen, Wallacedene) blijft een forse uitdaging. Na het overlijden van de principal Margaret Ngaleka eind 2016 heeft haar dochter zich hiervan meester gemaakt zonder dat zij de beschikking heeft over de juiste papieren, opleiding of competenties. In de afgelopen periode heeft onze stichting er samen met CECD alles aan gedaan om deze situatie ten goede te keren. De kinderen krijgen zorg en onderwijs, maar financieel en organisatorisch is er veel te verbeteren. Daar zijn we tot nu toe nog niet in geslaagd.

Op ons verzoek heeft de Provincie, de toezichthouder, een verbeterplan opgelegd. Dat is niet vrijblijvend. Daarnaast hebben we in overleg met CECD juridische stappen gezet om betrokken te blijven bij de afwikkeling. We zien de uitspraak, begin maart, met vertrouwen tegemoet.


2019

Project 6. Kdv’en onderling verschillen sterk in kwaliteit, omvang, ambitie en potentie. Tijdens de inventarisatiefase zijn er zes kdv’en in positieve zin opgevallen: met een goede organisatie, sterke leiders, bouwgrond en –plannen, middelen en visie. Dat heeft ons doen besluiten dat we deze crèches de mogelijkheid willen bieden hun plannen waar te maken. Op afstand is dat èn onhandig èn een rol die wij niet zo passend vinden. Het is in onze ogen beter de capaciteit ter plekke te ontwikkelen. Dat heeft er toe geleid dat we een parttime projectcoördinator
willen aanstellen om deze crèches hierin te begeleiden. Iemand die kennis en ervaring beschikbaar stelt en de touwtjes aan elkaar knoopt. Met Thando Gada, een goed opgeleide energieke jonge ZA vrouw denken wij hiervoor de juiste persoon te hebben gevonden. Naast een grote affiniteit met kinderen spreekt zij Xhosa en vloeiend Engels.

Jama Gada, de principal van Mza’momhle II (125 kinderen, Mfuleni) heeft jl. november te horen gekregen dat zij het gevraagde stuk grond kan kopen. Onder begeleiding van Starting Chance wordt hier een nieuw kinderdagverblijf gerealiseerd. Dit wordt een prefab constructie. Dit maakt meebouwen voor onze stichting niet mogelijk. Wij hebben ons derhalve gecommitteerd aan de buitenruimte met bijbehorende bouwreis. Timing is mede afhankelijk van de datum van overdracht van het erf. U hoort het zodra we meer weten.

Verder willen we graag een bouwreis organiseren voor het verfraaien van een aantal kinderdagverblijven betrokken bij het registratie project. Die kunnen na renovatie wel een verfje gebruiken denken wij.

Van ons jubileum feest hebben wij genoten. Fijn om al uw positieve energie te ervaren. Het geeft ons opnieuw energie voor een gezamenlijke toekomst. De veiling heeft een prachtige bijdrage geleverd aan onze projecten. Zowel de mensen die veilingobjecten ter beschikking hebben gesteld als de mensen die erop hebben geboden zijn we zeer dankbaar.

Ook dit prachtige schilderij tot stand gekomen o.l.v. onze huiskunstenares, Eveline Bouwkamp, is 23 december
overgedragen aan onze stichting. De vrolijke kleuren en de blije gezichten spreken boekdelen.

Via onze website kan je meer inzicht krijgen in de projecten van Mzamomhle II, Campus,
Blooming Stars, Veldwerker en TEEC: www.mzamomhle.nl of via:
Facebook: klik hier
LinkedIn: klik hier

Met hartelijke groet namens ons bestuur:
Hanneke Zwaan
Frans Labberton
Loek Reijns
Rob Serné (voorzitter@stichtingmzamomhle.nl)