Menu Sluiten
Stichting Mzamomhle

Nieuws voorjaar 2018

10 jaar Stichting Mzamomhle

Zonder u was er niet bereikt wat er bereikt is: 4 prachtige kinderdagverblijven waar
dagelijks meer dan 500 kinderen veilig worden opgevangen, een goede maaltijd krijgen
en voorbereid worden op de basis school. Jaar in, jaar uit.

Sinds 2008 hebben wij gezamenlijk veel bereikt. Dat willen we graag vieren met onze
vrienden – u dus – en hun familie, vrienden en kennissen.
Samen met u willen wij feestelijk terugkijken op de reizen, het timmeren, metselen en
schilderen, de voorbereidingen, het maken van (bouw)plannen en het zoeken naar middelen. En vooruitkijkend naar 2028, samen denken over prikkelende ideeën voor vervolgprojecten. Alle reden voor het feest “10 jaar Stichting Mzamomhle”. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het draaiboek is (bijna) rond.

Graag ontvangen wij u op zaterdag 6 oktober om 15.00 uur in de Oranjerie van
Ridderhofstad Hindersteyn , Langbroekerdijk A 119, 3947 BG te Langbroek.


Eten, drinken en muziek

Uiteraard zorgen wij voor de koffie, thee met wat lekkers en lekkers tussendoor. Voor
de inwendige mens wordt goed gezorgd. Voor de maaltijd en de drankjes kunt u ter
plaatse bonnetjes kopen. Er zijn lekkere Zuid-Afrikaanse wijntjes, lokale biertjes en er
is een Zuid-Afrikaanse maaltijd, waarbij het eten wordt klaargemaakt op de zogenaamde black basterds, een soort barbecue.

R.S.V.P. Mede met oog op de catering (tegen kostprijs) wordt u vriendelijk verzocht
zich uiterlijk 1 september aan te melden via info@stichtingmzamomhle.nl o.v.v. van het
aantal personen en of u van de maaltijd gebruik maakt.

BAOEMA zorgt voor, hoe kan het ook anders,
Afrikaanse klanken. http://www.bands-andacts.nl/BAOEMA

Veiling in de Druivenserre


Gulle gevers hebben Afrikaanse kunst ter veiling aangeboden, kinderen uit de Townships
hebben tekeningen gemaakt, er zijn prachtig ingelijste foto’s ingebracht. Leuk als kadootje voor de kinderkamer van uw (klein)kind. Dus neem vooral kasgeld mee voor als u iets van uw gading ziet. De opbrengst gaat een op een naar onze projecten en u biedt – letterlijk – kinderen een toekomst. Een veilingmeester is erop gebrand u met lege zakken naar huis te laten gaan. (n.b. geen PIN aanwezig).

Tot slot

We sluiten de avond rond 19.00 uur af met enkele herinneringen aan de bouwreizen,
maar vooral ook een kleine blik in de toekomst; zodat u daar deel van blijft uitmaken.

Wij kijken uit naar uw komst.

Fact Finding Mission

De Provinciale overheid heeft eind 2017 zestien (registration project) organisaties
(RPO’s) verzocht om te helpen bij het in kaart brengen van het grote aantal bekende en
onbekende kinderdagverblijven (kdv’en) in de West Kaap. Het in kaart brengen gebeurt
onder eindverantwoordelijkheid en op kosten van de Provincie.

Uiteindelijk moeten alle kinderdagverblijven met 7 of meer kinderen voldoen aan de geldende regelgeving en geregistreerd worden. Dat geeft toegang tot de subsidie van R 15 per kind per dag en daarmee een afdoende financieel fundament en dus een toekomst voor het kdv. Dat is, mede gezien het aantal kdv’en maar zeker ook geografisch, een enorme klus. Twee van voornoemde RPO’s zijn onze huidige partners; Learn2Live en CECD.

Stichting Mzamomhle heeft haar hulp aangeboden en wij zitten eind mei met de Provincie en de 16 RPO’s rond de tafel. Vooralsnog met focus op Kaapstad; daar zit ons netwerk en ‘onze’ vier kdv’en. Voor de liefhebber staat het concept projectplan on-line.

Voor de meer visueel georiënteerde gebruiker is hieronder het registratieproces weergegeven ( let eens op de bruine ‘tick box ‘ aan de linkerzijde; voor het succesvol registreren zijn 15 (!) verschillende formulieren nodig, van – u begrijpt het al – maar liefst 15 verschillende instanties ).

Frans en Rob gaan samen eind mei aan de slag in Zuid-Afrika voor een oriënterende fase: dat moet een werkbaar plan van aanpak opleveren. Deze fact finding missie duurt tot 20 juli. Na de opstart fase gaat Rob terug naar Nederland, Frans blijft en wordt toegevoegd aan het team van Learn2Live.

Nelson Mandela day 2018

100 jaar geleden, op 18 juli, werd Nelson Mandela geboren. Deze dag wordt gevierd met
allerlei initiatieven. Het is een vertaling van de 67 jaar van zijn leven die deze grote man
gegeven heeft aan zijn ideaal. CECD heeft het op zich genomen om komend jaar 67
kdv’en te renoveren. Wij gaan met partijen om de tafel om een bijdrage te kunnen leveren.

Lonwabo dagopvang voor kinderen met een beperking
Al direct na de oproep in onze vorige nieuwsbrief zijn er door gulle gevers gelden overgemaakt voor het vervoer van kinderen met een beperking van en naar huis en dagopvang. Daar zijn we erg dankbaar voor! We zijn er bijna. Mocht u het laatste gat willen dichten; dat kan altijd … via een online bijdrage.

Privacy; invoering Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

U en ik worden er mee doodgegooid; op 25 mei as. treedt de nieuwe privacy wetgeving in
werking. Dat heeft ook voor onze stichting gevolgen. Om e.e.a. voor ons werkbaar en
vooral betaalbaar te houden hebben wij gekozen voor een eenvoudige handmatige werkwijze. Wij hebben besloten dat onze secretaris, Hanneke Zwaan, officieel hoofdverantwoordelijke voor de registratie en verwerking van uw persoonsgegevens is.

Voor de goede orde zij vermeld dat wij uw gegevens niet delen met derden; uw gegevens zijn slechts voor intern gebruik. Indien u uw geven wilt inzien, veranderen, laten vernietigen of b.v. geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen worden uw gegevens vernietigd. U kunt hiervoor contact opnemen met ons via secretaris@stichtingmzamomhle.nl

Tenslotte: niet vergeten of misschien beter gelijk even aanmelden voor het feest:

R.S.V.P. voor uiterlijk 1 september aanmelden via info@stichtingmzamomhle.nl o.v.v.
van het aantal personen en of u gebruik maakt van de maaltijd.

Via onze website kan je meer inzicht krijgen in de projecten van Mzamomhle II, Campus,
Blooming Stars, Veldwerker en TEEC: www.mzamomhle.nl of via:
Facebook: klik hier
LinkedIn: klik hier

Met hartelijke groet namens ons bestuur:
Hanneke Zwaan
Frans Labberton
Loek Reijns
Rob Serné (voorzitter@stichtingmzamomhle.nl)