Menu Sluiten
Lonwabo luchtfoto

Nieuwsbrief mei 2021

We gaan voor een Mzamomhle bomenbos!!!
We hebben een plan en dat plan is dat jullie en wij bomen planten, niet alleen in Nederland,
maar ook in Zuid-Afrika. In de krottenwijken, waar zo veel zon en zand is. Maar zonder
groen, ook zo weinig beschermende schaduw. We willen elk kinderdagverblijf waar wij in
Zuid-Afrika aan werken voorzien van groen. En dat doen we met jullie hulp. De opbrengst
van de verkoop van de bomen in Nederland gaat èn naar bomen planten in ‘ons’ bos, èn
naar de speelterreinen bij de kindercentra in de krottenwijken rond Kaapstad. We zoeken
een lokale sponsor rond Kaapstad die zorgt voor de bomen in Zuid-Afrika,
Hoe leuk is het om met je familie een kijkje te kunnen gaan nemen bij je eigen boom in
Nederland in de wetenschap dat je daarmee ook hebt bijgedragen aan bescherming tegen
de zon in Zuid-Afrika en aan het milieu in Nederland.

Er zal ongetwijfeld ergens een locatie te vinden zijn waar we kunnen planten. Is er iemand of
weet je iemand die ons kan helpen bij het vinden van een locatie? Iemand die connecties
heeft bij Gelders- of Utrechts landschap bijvoorbeeld? Of iemand die zich hiervoor wil
inzetten?

Om de bomen te kunnen financieren willen we in het najaar een crowdfunding actie starten.
We streven naar 1000 bomen. Dat moet lukken. We houden de teller bij op de website. Met
behulp van onze ambassadeurs, met de mogelijkheden die social media ons bieden, en
natuurlijk met behulp van jullie, zal ons dat lukken. Maar eerst een locatie voor het
Mzamomhle bos.

Lonwabo is door Wilde Ganzen uitgekozen tot Project van de Week!
Lonwabo is het eerste inclusieve kinderdagverblijf in Zuid-Afrika. We zijn bijzonder verheugd
dat Wilde Ganzen ‘ons project Lonwabo’ heeft uitgekozen tot Project van de Week. Op 4 juli
a.s. om 12.55 uur zal er op NPO2 uitgebreid aandacht worden geschonken aan Lonwabo in
een TV commercial. Bovendien komen we in het magazine van Wilde Ganzen en worden we
genoemd in hun social media. Wilde Ganzen heeft de meeste van onze projecten gesteund
en doet dat ook voor de komende projecten van Stichting Mzamomhle. Voor elke euro die wij
gedoneerd krijgen van jullie, legt Wilde Ganzen er 50% bovenop. De week duurt tot en met
10 juli!

Verkoop geschilderde portretten van kinderen uit de township. Opbrengst is voor de
projecten van Stichting Mzamomhle.

Hanneke Zwaan heeft deze kindertjes aan de hand van foto’s geschilderd. De foto’s zijn
genomen bij de oplevering van kindercentra in de krottenwijken rond Kaapstad, en bij de
Grade R ceremonie waar kinderen afscheid nemen van de crècheperiode om met 6 jaar naar
school te gaan. De opbrengst van de vijf portretjes wordt geschonken aan het goede doel:

Stichting Mzamomhle. Voor minder dan 350 euro per stuk gaan ze niet weg. Maar we hopen
natuurlijk op meer. De olieverfschilderijtjes zijn 30 bij 40 cm en worden gevernist en voorzien
van een eenvoudige lijst. De kleur van deze afbeeldingen zijn in het echt minder rood. Er kan
tot 1 juli hierover gemaild worden naar info@stichtingmzamomhle.nl Daarna sluit de
verkoop.


Lonwabo fase 1
Goed nieuws van Starting Chance over Lonwabo fase 1, het kinderdagverblijf voor kinderen
met een beperking.
Voor deze fase hebben wij als Stichting Mzamomhle, wederom met steun van Wilde
Ganzen, een toezegging kunnen doen van 30.000 Euro. En de financiering van ‘ons’ deel
van de financiering is inmiddels rond. Diverse fondsen hebben een donatie gedaan. Daar zijn
we ongelooflijk dankbaar voor.

In fase 1 komt er:
 Een Special Care Day Centre voor maximaal 40 kinderen met een verstandelijke en
lichamelijke beperking in de leeftijd van 0-18 jaar; Deze opvang was oorspronkelijk
bedoeld voor 60 kinderen, maar is door het overlijden van de man van de Principal
Thandeka (COVID 19) teruggebracht in capaciteit;
 Een therapieruimte en praktijk voor deze kinderen;
 Een medische post, ook toegankelijk voor andere wijkbewoners.
Inmiddels heeft de grondoverdracht plaatsgevonden, alle vergunningen om te bouwen zijn
binnen en er is gestart met de bouw. In juli wordt Lonwabo zoals hierboven al aangegeven,
het project van de week voor Wilde Ganzen. Dat houdt in dat er speciale aandacht komt voor
Lonwabo in de media en dus ook op televisie.

Lonwabo fase 2
Laatste nieuws over Lonwabo fase 2. De afspraak is dat fase 2 niet later dan eind 2022
opgeleverd wordt. Het geeft ons nog even tijd om voor fase 2 te werven. We zouden ook
voor deze fase een toezegging willen doen van 30.000 Euro (inclusief de bijdrage van Wilde
Ganzen), maar willen ons hieraan pas formeel committeren als fase 1 gerealiseerd is.
Overigens, mocht er een kink in de kabel komen, dan kan fase 1 wel zelfstandig
functioneren.

In fase 2 komt er:
 een kinderdagverblijf voor 180 kinderen zonder beperking van 3-6 jaar oud;
 een nieuwe “hub” voor Starting Chance van waaruit de leiding en medewerkers hun
activiteiten en trainingen kunnen organiseren. De ruimte is ook voor andere
doeleinden te gebruiken, zoals de feestelijke afsluiting van het schooljaar etc.
We kunnen niet genoeg benadrukken dat het heel bijzonder, en bijzonder nodig is, dat dit
nieuwe kinderdagverblijf voorziet in een plek, waar kinderen met en zonder beperking waar
mogelijk met elkaar spelen, leren en opgroeien; uniek voor Zuid-Afrika

Mzamomhle Educare II

Laatste berichten van Starting Chance over de start van Mzamomhle Educare II.
De werkzaamheden zijn begonnen. De grond wordt bouwrijp gemaakt.


En zoals eerder vermeld is ook ‘ons’ deel van de financiering voor dit project rond.
Ons multimediateam, waarover hieronder meer, zal tijdens de bouw de vorderingen volgen
en via facebook, Instagram en YouTube de vorderingen laten zien aan onze volgers. Meldt je
aan!

Erf 7726, de nieuwe voor Mzamomhle Educare in Mfuleni


Meer plannen voor 2021
The Early Education Centre (TEEC), gevestigd in Stellenbosch, is net als onze andere
partner Learn2Live te Kraaifontein, een Social Service Organization (SSO). SSO’s assisteren
kdv’en bij het invulling geven aan hun certificatie- en registratieplicht. Meer dan voorheen is
dit een lastig traject. Wij denken dat onze ervaringen in Kraaifontein kunnen helpen bij
invulling hiervan in de Gemeenten Stellenbosch en Drakensteijn.
Daarom willen we graag twee kdv’en ondersteunen bij renovatie, certificering en
subsidieaanvraag. Hun principals hebben in 2020 hun certificaat Level 5 behaald en zijn toe
aan een volgende stap. Het gaat om de kdv’en Kabouterland in Franschhoek en Bright and
Beautiful in Wellington.
Daarnaast willen wij een financiële bijdrage leveren aan het inmiddels jaarlijkse
scholingstraject voor personeel werkzaam in de kinderopvang (level 4 is basistraining, level 5
is training voor principals en tot slot een level om een erkend diploma te halen).

Wij streven naar een 50% bijdrage voor 45 studenten.
Bovenstaande samengevat willen we aan TEEC voor hun projecten voor een bedrag van
maximaal Rand 750.000 (€ 42.000) bijdragen.


Marketingplan dankzij FBD Financieel Professionals: Volg ons en deel de berichten.
Hulp bij het opzetten en vullen van inhoud ten behoeve van de social media heeft ertoe
geleid dat er voor de komende maanden een prachtig marketingplan ligt. Instagram,
Facebook, LinkedIn worden wekelijks voorzien van inhoud. Je kunt ons nu echt goed
volgen. De vraag is of jullie dat ook willen doen, en vooral daarna ook de berichten delen.
Het helpt enorm om ook via deze weg bekendheid te geven aan wie we zijn en wat we doen
en waarom we dit werk doen. Martijn Maat, de stagiaire, die zijn opleiding doet op Saxion
(commerciële economie, HBO) is wat ons betreft al geslaagd voor zijn examen. Het mag
duidelijk zijn, dat we ons door deze voortdurende hulp van FBD erg gesteund voelen. Het
multimedia team bestaat uit Hans Schraven (bestuurslid), Julia van Kapel (ambassadeur),
Thomas de Quarré (ambassadeur), Martijn Maat (FBD Professionals), Ivan Schuppert (FBD
Professionals) en Hanneke Zwaan (secretaris bestuur).

Uitbreiding bestuur
We zijn blij dat Tine Oudshoorn ons bestuur wil versterken. Haar missie is om een verbinding
te leggen tussen de kinderopvang in Nederland en de kinderopvang in Zuid-Afrika.
Tine werkt nu als eindverantwoordelijke bij Stichting Vlietkinderen. Stichting Vlietkinderen
is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie gevestigd in Leidschendam-Voorburg en
Den Haag. Ze bieden in dit werkgebied verschillende vormen van opvang aan voor circa.
2500 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar op peuterspeelzalen (PSP),
kinderdagverblijven(KDV) en buitenschoolse opvang locaties (BSO).

Nieuw beleidsplan, integriteitsbeleid en redactioneel jaarverslag 2020
Ons beleidsplan (vijf jaar geleden opgesteld) was aan verversing toe. Een nieuw plan wat
duidelijk aangeeft waar onze prioriteiten liggen is op de website geplaatst. Omdat nieuwe
tijden nieuw beleid vragen hebben we ons integriteitsbeleid vastgesteld. Dit beleid geeft
richting aan wat betreft onze waarden en normen. Ook dit beleid kan je terugvinden op de
website even als het jaarverslag over 2020.

Tot slot
Met velen staan wij te popelen om ook zelf weer de handen uit de mouwen te steken in ZuidAfrika. Tot die tijd zien we dat onze Vrienden doen wat kan en nodig is. Virtueel, maar met
een echt, warm kloppend hart. Onze dank is groot.

Via onderstaande doneerknop kan gedoneerd worden voor onze projecten.

Omdat onze toezeggingen voor Mzamomhle Educare II en Lonwabo fase 1
gehonoreerd zijn door alle donaties laten we de thermometer opnieuw lopen.
De thermometer gaat lopen voor Lonwabo fase 2 (21.000 euro) en voor de
TEEC projecten (42.000 euro) en dan komen we op een totaal van 63.000 euro.

Geef jij het startsein via onderstaande button?

Via onze website kan je meer inzicht krijgen in de projecten van Mzamomhle II, Campus,
Blooming Stars, Veldwerker en TEEC: www.mzamomhle.nl of via:
Facebook: klik hier
LinkedIn: klik hier


Wij zijn dankbaar voor elke bijdrage. Incidentele bijdragen zijn fijn, periodieke bijdragen in de
vorm van een lijfrente zijn erg fijn. Fiscaal fijner voor de schenker en fijner voor de
continuïteit van ons werk. Dat kan met elk bedrag. Een simpel voor ingevuld formulier
volstaat en wij regelen de rest.
A child without education, is a lost child. Spread the word, not the virus
Mogen wij je verzoeken deze nieuwsbrief door te zetten binnen je eigen netwerk?