Menu Sluiten
Registratie ECD Centra

Project Registratie ECD Centra

Ons voormalig bestuurslid Frans Labberton is door het bestuur aangesteld om als vertegenwoordiger van de Stichting een langere periode in Kaapstad te helpen bij het registratie proces van kinderdagverblijven (kdv’en) die dat op eigen kracht niet voor elkaar krijgen (lees: geen of onvoldoende toegang hebben tot de daarvoor benodigde kennis en middelen).

Het directe doel is zoveel mogelijk kdv’en ‘in het systeem’ te krijgen en ze op deze manier toegang te verschaffen tot de Provinciale subsidies. Partijen beogen hiermee tevens een kwaliteitsverbetering, want om aan de voorwaarden te voldoen worden er eisen gesteld aan de leiding, medewerkers, organisatie(vorm), gebouw, veiligheid, (leer)middelen en curriculum. Met de overheidssubsidie worden ze, samen met de ouderbijdrage, financieel onafhankelijk.

Het project draait onder verantwoordelijkheid van de Provinciale overheid (West Kaap) en wordt de facto gedaan door en met zestien lokale organisaties. Met twee hiervan werken wij al enige jaren samen: Learn2Live (2015) en CECD (2010).

Wij beperken ons geografisch tot het gebied rond Kaapstad. Het project is in meerdere fases verdeeld; het feiten onderzoek begint eind mei. Dit is nadrukkelijk een onderzoeksperiode. Naast hulp bij het ontwikkelen van het registratiemodel willen we het model vervolgens eerst ook in de praktijk testen met een 1e groep van 20 kdv’en.

Als het dan in theorie en praktijk een werkbaar model gebleken is, komen de vervolgfases in beeld; maw. het uitrollen is afhankelijk van de uitkomst van deze ‘Fact Finding Mission’ en natuurlijk de beschikbare middelen. Details vindt u in het concept projectplan.

Nb. Frans zal tijdens het project onder verantwoordelijkheid werken van ons bestuur en derhalve gedurende dit project tijdelijke uit het bestuur terugtreden. Hij zal dit doen als vrijwilliger en ontvangt daarvoor een onkosten vergoeding.