Menu Sluiten
Children Lisa Educare

Project Lisa Educare

Lisa Educare Centre ligt in Bloekombos, Noord-Oost van Kaapstad. Het kinderdagverblijf met 61 kinderen wordt geleid door Noronte Noto: oorspronkelijk gehuisvest in de woning van haar zuster. Noronte is midden veertig en volgt met haar team van zes medewerkers sinds 2015 training via CECD. Het kinderdagverblijf is geregistreerd en ontvangt subsidie voor 60 kinderen. De organisatie heeft in 2011 een mooi stuk grond kunnen kopen, maar voor de volgende stap – uitbreiding naar 125 kinderen – kon het een zetje gebruiken. projectplan >>

Bloekombos 

Bloekombos is een oude en zeer arme township (sloppenwijk) tegen Kraaifontein aan. Weinig groen, veel zand. De werkloosheid is er zeer hoog evenals de criminaliteit. De kans dat kinderen de wijk uit komen is – letterlijk en figuurlijk – heel erg klein.De gemeenschap kenmerkt zich door grote armoede, slechte gezondheid(szorg), HIV/Aids problematiek, slechte (eenzijdige) voeding hetgeen leidt tot oa. slechte fysieke en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. Een omgeving met veel drugs- en drank misbruik, een gebrek aan (toekomst) perspectief in het algemeen en algehele lethargie.

In de wijk is niet of nauwelijks werk. Voor zover er wel werk is, is dat buiten de township en in de informele economie. Simpel, laagbetaald en ongeschoold. Vrouwen staan dus vroeg op en moeten lang reizen. Dat in samenhang met incomplete gezinnen en één of meerdere generaties geteisterd door Aids betekent dat kinderen veelal niet meer opgevangen worden door de grootouders, maar op straat zwerven met alle risico’s van dien (drugs, alcohol, misbruik, criminaliteit etc.). Ouders zien vaak ook de noodzaak niet van verdere ontwikkeling; het is zoals het is en zodra de kinderen oud genoeg zijn moeten ze vaak ‘geld gaan verdienen’ en worden ze – ondanks de leerplicht – van school weggehouden om er nooit meer terug te keren. Het eten is zeer eenzijdig, groente en fruit staan zelden op het “menu”.

Gebrek aan kennis en middelen

Een aantal vrouwen heeft zich het lot van deze kinderen aangetrokken; zij organiseren een vorm van kinderopvang zodat de kinderen niet op straat zwerven, maar overdag in ieder geval in een – fysiek – veilige omgeving verblijven. Gebrekkige van kennis en gebrek aan middelen hindert verdere ontwikkeling; van zaken als (gezondheids)zorg, educatie, sociaalpedagogische en fysieke ontwikkeling van de kinderen. Daarmee voldoet deze vorm van kinderopvang niet aan de eisen van de Zuid-Afrikaanse overheid en komt het kinderdagverblijf niet in aanmerking voor overheidssubsidies, moet alles betaald worden uit de – beperkte – ouderbijdrage en hierdoor – naast het gebrek aan kennis en vaardigheden – stokt alle verdere ontwikkeling.

Ruimte creëren voor ontwikkeling in een veilige omgeving

Ontwikkeling kan versterkt worden door de kinderen (en hun ouders) in een vroeg stadium goede kinderopvang aan te bieden. Ervaring leert dat het aantrekkelijk gemaakt kan worden een kind op een goed kinderdagverblijf te plaatsen. Een goede, veilige omgeving, rust en ruimte voor ontwikkeling van sociale vaardigheden, toeleiding naar het basisonderwijs (gewoonte vorming), minimaal één goede maaltijd per dag (met verse groente uit eigen tuin) – belangrijk voor werking van HIV remmers -, toegang tot en controle door gezondheidszorg, etc. De kinderopvang zal tevens geschikt moeten zijn voor lichamelijk gehandicapte kinderen; een sterk verwaarloosde groep in deze samenleving.

« Ontwerp voor nieuw kinderdagverblijf