Menu Sluiten
Project Sinethemba

Project Sinethemba

Voor informatie over de bouwreis oktober 2014 klik hier.

Sinethemba is Xhosa voor: ‘We have (a) hope’ of ‘We believe in’.

Dit kinderdagverblijf wordt geleid door Grace Duko. Dat doet zij al 15 jaar en met succes. Grace is een doorpakker; onder lastige omstandigheden heeft zij het voor elkaar gekregen dat deze crèche in 2010 gecertificeerd is. Dat impliceert dat de Zuid-Afrikaanse (Provinciale) overheid de crèche inmiddels subsidieert. Dat vergroot haar mogelijkheden aanmerkelijk; wat noodzakelijk is om de ‘overlevingsfase’ te ontstijgen: 40% van de subsidie wordt gebruikt om de salarissen aan te vullen, 40% om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren en 20% is in een potje gestopt waar de grond voor het nieuwe kinderdagverblijf mee aangekocht is. Grace en haar team hebben in het verleden al enkele cursussen gevolgd en doen op dit moment een aantal modules samen met andere teams van kindercentra rond Kraaifontein, waarin o.a. de staf van Mza’Momhle zit.

Niveau van het onderwijs neemt toe

Grace is Level 4 gecertificeerd. Dit is een Nationaal Certificaat en minimaal benodigd om een dagverblijf te mogen leiden: Uiteindelijk moet zij als hoofdonderwijzer Level 5 behalen. Level 5 is nodig om Grade R onderwijs te kunnen geven aan 5- en 6-jarigen. Daar is in Wallacedene veel behoefte aan. Daarnaast neemt de overheidssubsidie toe bij een aanbod voor Grade R; m.a.w. het niveau van het onderwijs neemt toe en de stap naar het basisonderwijs wordt beter.

Samen met CECD en de NPO van Grace Duko is de stichting Mzamomhle aan de slag gegaan om het gebouw en de inrichting van het terrein er omheen te realiseren. De architect heeft zijn werk gedaan en er is een aannemer uit de aanbesteding gekomen.

Bouw, afwerking & oplevering van het gebouw

De eerste schop is de tweede helft van mei van 2014 de grond ingegaan. De aannemer heeft het grootste deel voor zijn rekening genomen. Van 25 oktober tot en met 2 november is Stichting Mzamomhle met ca. 30 deelnemers mee gaan afwerken aan de het gebouw van Sinethemba. De oplevering van het gebouw aan Grace en haar team was in januari 2015. In februari is een groep kerkkids uit Bilthoven de laatste eindjes af gaan maken.

Financiële ondersteuning door Wilde Ganzen

Naast gelden uit binnen- en buitenland is het project financieel ondersteund door Wilde Ganzen voor de periode van een jaar. Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd en steunt kleinschalige projecten, opgezet door mensen ter plaatse samen met bevlogen Nederlanders. De opbrangst van de acties die in de periode van mei 2014 tot 2015 zijn gehouden om geld in te zamelen voor dit project is door Wilde Ganzen met 55% verhoogd. Mede door deze bijdrage is het bouw-project Sinethemba succesvol afgesloten.


Bekijk hier het fotoalbum van de bouwreis oktober 2014, waar gewerkt wordt aan het verder uitbouwen en kleur geven aan het kinderdagverblijf van Grace.