Menu Sluiten
2016 Lisa Educare

Bouwreis 2016 Lisa Educare

We hebben een prachtige bouw week achter de rug. Onze doelen – de aanleg van de tuin en de moestuin, het buitenschilderwerk, het decoreren van de buiten muur en het plaatsen van de speeltoestellen zijn gehaald. Het was hard werken, onder warme omstandigheden, maar een project als Lisa Educare geeft ons en de stichting vleugels.Foto album

Een meer dan tevreden terugblik

Afronding en vervolg

Het project in opgeleverd, het gebouw is met het begin van het nieuwe school jaar (januari) in gebruik genomen. Noronte, de hoofdonderwijzeres, start met één nieuwe klas in deze nieuwe crèche. Er is voor gekozen de organisatie langzaam mee te laten groeien met het gebouw. Uiteindelijk zal dit kinderdagverblijf 125 kinderen huisvesten.

Vele handen

Wat de bouwweek meer dan bijzonder heeft gemaakt, is dat het project zo breed gedragen werd. Dat hebben we eerlijk gezegd nog niet eerder meegemaakt. Onze partner, the Centre for Early Child Development, heeft haar kantoor een dag gesloten om mee te kunnen werken. Ook Exceed, het door ons gebruikte juridisch advies- en administratiekantoor heeft met 9 werknemers de handen uit de mouwen gestoken. Vrijwilligers uit Engeland en Zuid-Afrika hebben een prachtige groentetuin aangelegd. En natuurlijk waren wij ook – weer – blij met de hulp van de 12 KLM vliegers die tijdens hun verblijf in Kaapstad ook een flinke bijdrage hebben geleverd. Met al deze hulp was het een ware feestweek, waarbij Global, de aannemer ons halverwege de week trakteerde op een onvervalste braai.

Dit alles was niet mogelijk geweest indien onze sponsoren het project niet zo van harte hadden ondersteund. Met die onmisbare steun, zowel in natura als in financiële zin, zijn we heel erg blij. De aannemer heeft samen met een aantal onderaannemers een materialenbank opgericht. Belgotex heeft alle kunstgras en binnen vloerbedekking gedoneerd. Daarnaast heeft SANEC een bijdrage geleverd door ons in contact te brengen met enkele Zuid-Afrikaanse bedrijven. En niet te vergeten de financiële ondersteuning door de Wilde Ganzen met een suppletie van 50 % boven op elke door onszelf bij elkaar gebracht euro.

De buitenschoolse opvang

Op de plaats van de buitenschoolse opvang ligt nu nog een betonnen plaat, die zo lang het duurt, vrolijk opgesierd is met kleurrijke vierkanten en tijdelijk als speelterrein functioneert. Wanneer de financiën weer toereikend zijn zal de aannemer alsnog dit gebouw realiseren. Om een handje te helpen heeft hij beloofd om elke euro die wij voor dit doel kunnen sparen te verdubbelen.

Groei

Het gebouw is ontworpen op de groei en biedt dus ruimte voor meer dan de huidige 80 kinderen. Dat impliceert uitbreiding van staf, aanschaf van extra tafels stoelen etc. Wij denken dat het verstandig is dit geleidelijk te doen, waarbij Noronte het tempo zal aangeven.

Organisatie

Naast deze tastbare zaken zal er een slag gemaakt moeten worden met de organisatie en training van nieuw personeel;  minstens zo belangrijk – zo niet belangrijker – voor continuïteit en kwaliteit. CECD zal dit traject de komende tijd begeleiden. Wij hebben Noronte leren kennen als een daadkrachtige vrouw met hart voor de zaak, een gezonde dosis ambitie. Dit, in combinatie met een praktische instelling, en de ondersteuning ter plekke door onze lokale partner(s), is oi. een goede basis voor de ontwikkeling tot een kwalitatief goed kinderdagverblijf. De staf volgt ook in 2017 de hiervoor benodigde trainingen.